Anàlisi

JG
La Comissió Europea insta Espanya a fer front als reptes actuals del mercat de treball. 'La situació del mercat laboral continua essent difícil', indica un informe de la CE sobre l'estat espanyol ... Anàlisi, Jordi Goula

9.03.18

JG
'El que va possibilitar que la nostra Caixa pogués fer front, durant els pitjors anys de la crisi, a uns sanejaments molt exigents i als requisits de capital, va ser un menor creixement del crèdit e... Anàlisi, Jordi Goula

17.02.18

Ahir, hi va haver una nova topada entre les dues famílies més grans de la majoria independentista. Roger Torrent, president del parlament i membre d'ERC, va tornar a ferir la confiança de Junts per... Anàlisi,

13.02.18