Opinió contundent

AC
Ja fa una pila de dies que estem tancats a casa, i més que en vindran. Ara ja hem vist la cara dolenta i fosca de tot plegat. Un microorganisme que mai ningú, llevat dels investigadors, no ha pogut ... Opinió, Amadeu Carbó

4.04.20

PO
No porten capa sinó bata i tenien uns equips de protecció insuficients. Per això, a centenars, es van contagiar. No tenen superpoders sinó moltes responsabilitats, compensades per uns sous de verg... Opinió contundent, Pau Ortínez

1.04.20