Hem detectat que teniu les notificacions de Vilaweb blocades. Si les voleu rebre, seguiu les instruccions que trobareu en aquesta pàgina.

Llengua

Novembre 2020

"Durant molts anys s'ha repetit insistentment que la immersió ha estat i és un èxit. És cap sorpresa dir que hi ha centres públics i privats en què no s'aplica o no s'aplica de manera convenient?" · Vint-i-setè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Mercè Lorente

26.11.20

"La situació de la llengua catalana a aquest costat de la frontera pirinenca és essencialment la conseqüència, primer, del règim franquista i, després, de l'estat institucionalitzat de subordinació" · Vint-i-sisè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Xavier Lamuela

25.11.20

"Una cosa són els referents informatius, on el català és fort, i tota una altra cosa són l'oci i l'entreteniment, on el català gairebé no hi és" · Vint-i-cinquè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Narcís Iglesias

24.11.20

"El català és una llengua poc imposada, poc exigida. Fins i tot n'hi ha prou amb l'assistència (no amb l'assoliment) als cursos de català per a adults per regularitzar la situació administrativa. És una situació grotesca" · Vint-i-quatrè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec d'Andreu González

23.11.20

"El procés independentista dels últims anys no ha tingut efectes positius en relació amb el català. Més aviat al contrari" · Vint-i-tresè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Jordi Ginebra

22.11.20

"El català té una mala salut de ferro. I si ha persistit és perquè aporta un valor social positiu als parlants, en forma d’oportunitats de mobilitat social i d’identificació amb la catalanitat com un projecte comú i en permanent (re)construcció" · Vint-i-dosè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec d'Avel·lí Flors-Mas

21.11.20

"Fem que el català sigui una llengua atractiva, moderna, normalitzada digitalment, i present en qualsevol aplicació que utilitzem diàriament, sense excepció" · Vint-i-unè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Mireia Farrús

20.11.20

"Si arribes a la conclusió que la gent és idiota massa sovint, potser el problema ets tu. Teleoperadors del món, si us plau, no em torneu a demanar que parli castellà perquè 'tots' sabem castellà" · Vintè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Llorenç Comajoan-Colomé

19.11.20

"O sorgeix –fem sorgir– una fornada de dirigents disposats a travessar els Alps, o la llengua, i tot el que comporta, arribarà en poc temps a un punt de no-retorn" · Dinovè article de la sèrie 'El futur del català', avui a càrrec d'Eugeni Casanova

18.11.20

"Els interessats per la llengua en si mateixa seran sempre una minoria i, per tant, caldrà arribar a les masses fent informàtica, ioga, robòtica, literatura clàssica, el que sigui, a través del català" · Divuitè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec d'Emili Boix-Fuster

17.11.20

"Sobre el català a la docència, en els graus de la UPC es manté estable: més del 70%. Ara, és decebedor que un principi estrella dels plans de llengües com és la 'seguretat lingüística' no acabi de resoldre una qüestió tan repetida i repatània com el canvi de llengua a les aules" · Dissetè article de la sèrie 'El futur del català', avui a càrrec de Marta de Blas

16.11.20

"Parlar català als seus nins no 'serveix' de res en particular; simplement permet de ser català, per a qui vol. És la importància de ser 'catalanocreient' més que 'catalanoparlant'" · Setzè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec d'Alà Baylac Ferrer

15.11.20

«Mentre no es disposi d'un estat propi, cal influir al màxim políticament en les competències i actuacions de l'estat espanyol per tal d'augmentar el reconeixement i els serveis disponibles en català, tot impugnant la desigualtat actual» · Quinzè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec d'Albert Bastardas

14.11.20

"El catalanisme lingüístic necessita una estratègia completa, flexible, gradual i adaptada a cada territori per recuperar on sigui possible l’estatus de llengua societària, és a dir comuna i necessària, i completa, ço és, usada per a totes les funcions" · Tretzè article de la sèrie 'El futur del català', avui a càrrec de F. Xavier Vila

12.11.20

"És molt greu que una comunitat lingüística no pugui garantir que tots els ciutadans dominin la llengua territorial. O que no pugui evitar que la majoria de mitjans de comunicació difonguin que el català és la llengua de tercera categoria" · Dotzè article de la sèrie 'El futur del català', avui a càrrec de Carme Vilà Comajoan

11.11.20