Hem detectat que teniu les notificacions de Vilaweb blocades. Si les voleu rebre, seguiu les instruccions que trobareu en aquesta pàgina.

Llengua

Desembre 2020

Novembre 2020

"Caldria que el nou article 3 de la constitució espanyola fera tres coses: anomenar les llengües diferents del castellà que ara són cooficials, especificar de quins territoris és pròpia cadascuna i, finalment, equiparar-les jurídicament" · Trenta-unè article de la sèrie 'El futur del català', avui a càrrec de Brauli Montoya

30.11.20

"Calen més espais informals en què es trobin catalanoparlants i persones que (encara) no el parlen, en els quals el català sigui la llengua de relació habitual. Equips de futbol, cursos de cuina, colles castelleres o, simplement, grups d’amics amb qui xerrar de tant en tant" · Trentè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Marina Massaguer

29.11.20

"La sociolingüística catalana gaudeix d'un excel·lent nivell d'R+D+i en el context internacional general de la disciplina. És una virtut derivada d'haver de viure en un context de minorització lingüística" · Vint-i-novè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Vicent Martines

28.11.20

"La supervivència del català depèn de molts factors. També de la mesura en què podrà continuar sent una manifestació de la creativitat dels parlants" · Vint-i-vuitè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Josep Martines

27.11.20

"Durant molts anys s'ha repetit insistentment que la immersió ha estat i és un èxit. És cap sorpresa dir que hi ha centres públics i privats en què no s'aplica o no s'aplica de manera convenient?" · Vint-i-setè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Mercè Lorente

26.11.20

"La situació de la llengua catalana a aquest costat de la frontera pirinenca és essencialment la conseqüència, primer, del règim franquista i, després, de l'estat institucionalitzat de subordinació" · Vint-i-sisè article de la sèrie "El futur del català", avui a càrrec de Xavier Lamuela

25.11.20