Anàlisi

JG
Encara que costi de creure durant el mes d'agost hi ha hagut a Catalunya més notícies que les referides als llaços grocs. I algunes són bones. En economia, per exemple. El protagonista indiscutibl... Anàlisi, Jordi Goula

2.09.18