Anàlisi
JG
La Comissió Europea insta Espanya a fer front als reptes actuals del mercat de treball. 'La situació del mercat laboral continua essent difícil', indica un informe de la CE sobre l'estat espanyol ... Anàlisi, Jordi Goula

9.03.18