Anàlisi

JG
En el primer trimestre de 2018, com és habitual en el primer de cada any, l'ocupació ha baixat en 12.900 treballadors menys. La cosa que no és tan habitual és que l'atur no hagi registrat un incr... Anàlisi, Jordi Goula

28.04.18