Anàlisi

JG
Aquesta setmana hem sabut les dades de turisme del mes d'octubre. I és curiós, perquè en certa manera trenquen amb la idea del que ha estat el sector enguany. Si demanem a la gent què en sap, d'aq... Anàlisi, Jordi Goula

8.12.18

Aquesta setmana ha estat marcada per l'entrada de Vox, amb dotze escons, al Parlament d'Andalusia, un resultat que hauria estat molt superior si les dones els haguessin votat en la mateixa proporció ... Anàlisi,

5.12.18