Anàlisi

JG
Dijous passat, patronals i sindicats van signar el IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, en virtut del qual els salaris pujaran fins a un 3% cada any del període 2018-2020. És un... Anàlisi, Jordi Goula

7.07.18