Anàlisi

JG
L'ex-presidenta regional de Madrid Cristina Cifuentes preveia el gener de l'any passat que el 2018 seria l'any que el PIB de la comunitat de Madrid passaria davant del de Catalunya 'per primera vegada... Anàlisi, Jordi Goula

4.05.19