Jordi Badia i Pujol

Arxiu
Jordi
Jordi Badia i Pujol
28.04.2017

Per què dir 'xulo' no és ben parit?

«Les modes. La llengua cau cada dia en el parany de les modes. En el nostre cas, ho podem veure tothora, i amb un element diferenciador: les nostres modes són d'importació»

19.03.2017

Països Baixos o Holanda? Una qüestió de precisió

Holanda només és una part dels Països Baixos

15.12.2016

Francesc Canosa: 'Joan Sales és el gran detector de mentides, de veure la realitat tal com és'

Entrevistem el director del documental 'L'home incòmode, la veritat que fa nosa' sobre la vida i obra de Joan Sales · VilaWeb publicarà durant aquest mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre Màrius Torres i Joan Sales

24.11.2016

La nova gramàtica ens acosta més al castellà?

«El dubte és si aquesta gramàtica –tan flexible, tan descriptiva– no obre la porta a considerar normatives totes les 'trangressions' que ens arribaran»

16.10.2016

Quins diacrítics són 'útils' i quins no?

Tenia coherència la llista de diacrítics establerta per Pompeu Fabra? · Quins compleixen realment la funció distintiva?

11.10.2016

És de debò que hi ha cent cinquanta diacrítics?

L'Institut d'Estudis Catalans no ha fet pública cap relació de mots amb accent diacrític · La llista establerta per Pompeu Fabra en contenia més d'un centenar · Hem ampliat les llistes inicials amb aportacions dels lectors

04.10.2016

Teresa Cabré: 'M'ha sorprès que la proposta dels diacrítics s'agafés com si ja fos una cosa definitiva'

Entrevista a la presidenta de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans · Hi parla dels accents diacrítics, la reforma ortogràfica, la nova gramàtica i el deteriorament de la llengua

02.10.2016

Diacrítics: calia? (carta oberta a la Secció Filològica)

Carta oberta del cap d'estil de VilaWeb, Jordi Badia

29.09.2016

L'Institut d'Estudis Catalans prepara canvis de les normes ortogràfiques

Es proposa de suprimir la gran majoria dels accents diacrítics · El ple de l'acadèmia dóna avui el vist-i-plau a la nova gramàtica oficial, que es publicarà el mes de novembre

11.08.2016

Sentir-se deshabitat

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del dia 20 de juliol de 1941 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

La Vanguardia de sempre i l'Espanya imperial d'alguns republicans

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 26 de novembre de 1938 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

Esperar que algun dia esperarem plegats

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del dia 28 de setembre de 1941 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

La qüestió era destruir Catalunya

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 15 de gener de 1939 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

S'acaba una guerra i en comença una altra

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 28 de gener de 1940 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

Dissecció de les 'Poésies Esthoniennes'

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del dia 9 de desembre de 1941 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

La darrera carta

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del dia 14 de desembre de 1942 · VilaWeb publica durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

'Les coses tal com eren', una selecció de la correspondència entre Joan Sales i Màrius Torres

VilaWeb presenta una sèrie d'estiu amb una tria de les cartes bescanviades del 1936 al 1942 entre aquests dos intel·lectuals · Cada dia feiner del mes d'agost publicarem una carta

11.08.2016

'Les cartes van ajudar molt Màrius Torres a superar el seu aïllament al sanatori'

Entrevistem Jordi Julià i Pere Ballart els curadors del llibre 'Les coses tal com són', una antologia de textos en prosa de Màrius Torres · VilaWeb publicarà durant aquest mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre Màrius Torres i Joan Sales

11.08.2016

De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 2 de febrer de 1937 · VilaWeb publicarà durant aquest mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

La necessitat d'idees i de formes

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del 19 de setembre de 1939 · VilaWeb publicarà durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

Xàtiva, el paradís perdut

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 16 de març de 1937 · VilaWeb publicarà durant aquest mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

'En plena fase positiva'

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del 25 de novembre de 1939 · VilaWeb publicarà durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

Els Fets de Maig: 'cui prodest'?

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 8 de maig de 1937 · VilaWeb publicarà durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

'Hom no comprèn el polonès, aquí'

Carta de Màrius Torres a Joan Sales del 25 d'abril de 1940 · VilaWeb publicarà durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals

11.08.2016

La catalanitat de la Franja

Carta de Joan Sales a Màrius Torres del 2 de juny de 1937 · VilaWeb publicarà durant el mes d'agost una selecció de cartes bescanviades entre aquests dos intel·lectuals