El Ministeri de Foment espanyol ha tret a informació pública l’estudi informatiu del tram entre Zona Franca i el Morrot de l’ampliació de la Ronda Litoral (B-10) a Barcelona. L’alternativa preseleccionada té una longitud de 5,6 quilòmetres i un pressupost de licitació estimat de 119,5 milions d’euros.

El corredor que permet l’accés a Barcelona per la zona sud a través de la Ronda Litoral (B-10) registra intensitats de trànsit properes als 100.000 vehicles diaris que, en alguns casos, han de discórrer per seccions de dos carrils per sentit de circulació, minvant la funcionalitat del tronc de la Ronda i dels diferents enllaços.

El tram en estudi està comprès entre els punts quilomètrics 11,5 i 18 de la Ronda Litoral; s’inicia entorn de l’enllaç d’accés a la Zona Franca i al Port de Barcelona, i conclou a les proximitats de l’estació ferroviària de mercaderies del Morrot.

L’estudi informatiu defineix diverses alternatives i les avalua mitjançant una anàlisi multicriteri sobre la base de diversos objectius (econòmic, ambiental, funcional i territorial) per a seleccionar l’alternativa més adequada que permeti augmentar la capacitat actual de la Ronda Litoral, resolent els problemes de funcionalitat existents i els que es preveuen com a conseqüència dels desenvolupaments urbanístics i industrials de la zona.

L’alternativa preseleccionada consisteix en una ampliació de
capacitat del tronc de la Ronda Litoral mitjançant la implantació d’un o dos carrils addicionals per sentit de circulació, en funció de la zona considerada.

A la zona 1 –entre l’enllaç de Zona Franca i el d’accés al Port per l’entrada 29– i a la zona 2 –entre l’accés al Port per l’entrada 29 i enllaç de sortida per la 28– es preveu ampliar un carril per sentit aprofitant l’àmplia secció existent que permet créixer per la mitjana.

A la zona 3 –entre l’enllaç de sortida del Port per la porta 29 i la sortida del tronc de la Ronda Litoral cap a Barcelona– s’afegeixen dos nous carrils per sentit, utilitzant la calçada actual (de quatre carrils) per al sentit de sortida de Barcelona i construint-se un nou viaducte per al sentit d’entrada a Barcelona.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]