L’acord de no disponibilitat dels crèdits del pressupost de la Generalitat que el govern espanyol va imposar el passat setembre ha implicat el blocatge de 91,1 milions d’euros durant el 2017, segons l’Informe Mensual d’Execució de febrer del departament d’Economia i Hisenda.

L’import inicialment declarat com a no disponible en el conjunt del sector públic va ser de de 469,8 milions en termes consolidats, dels quals 467,2 milions s’imputaven a l’administració de la Generalitat, 8,1 milions al CatSalut i a l’ICS i 6,1 milions a les entitats autònomes administraves.

Durant el mes d’octubre es van aprovar revocacions parcials per import de 14,6 milions, la majoria de recursos corresponen a cofinançament de fons europeus agraris i de garantia juvenil. Durant el mes de novembre, van ser 73,9 milions, destacant la revocació dels recursos del fons de contingència per contribuir a finançar les despeses de personal de l’ICS derivades de l’augment de l’1% de les retribucions i els recursos per finançar les eleccions del 21 de desembre.

Durant el mes de desembre es van revocar 31,4 milions addicionals, entre d’altres, de les transferències a les universitats des del fons de contingència. Durant l’execució de l’acord de no disponibilitat el 2017 es van realitzar ajustos a les retencions inicials, de tal manera que l’import retingut finalment és de 356,6 milions. Tanmateix, si s’exclou el Fons de contingència, que representa el 75% de l’import retingut, l’acord de no disponibilitat ha afectat a 91,1 milions, un 0,3% del pressupost definitiu.

En l’informe, la Generalitat recorda que el 15 de setembre el Ministeri d’Hisenda va ordenar al president de del Govern a comunicar en el termini de 48 hores un acord de no disponibilitat dels crèdits del pressupost de la Generalitat. Com que la Generalitat no va adoptar l’acord de no disponibilitat, el 20 de setembre el Ministeri va aprovar una nova ordre ‘per la qual es declarava la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de la comunitat autònoma de Catalunya per al 2017’. En compliment d’aquesta nova ordre, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va retenir 481,4 milions del pressupost de la Generalitat, les seves entitats autònomes i del CatSalut.

L’aplicació d’aquesta nova ordre va suposar retenir tots els saldos pressupostaris i tots els documents de despesa encara no disposats a 20 de setembre de tots els programes pressupostaris que no es consideressin ‘serveis públics fonamentals’ o ‘altres serveis públics prioritaris’. Aquests inclouen despeses de programes d’ensenyament, salut i serveis socials, seguretat ciutadana, ocupabilitat, carreteres, deute públic, personal, transferències als ens locals, inversions finançades amb recursos de la Unió Europea i despesa corrent de la Generalitat i de les seves entitats en el que es refereixi a serveis bàsics de funcionament.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]