VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les beques de ‘no abandó’ per a la realització d’estudis universitaris per a l’alumnat que li reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, el termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 16 d’octubre. L’alumnat que sol·licite la beca haurà d’emplenar per via telemàtica el formulari i presentar-ho en els registres de les universitats o en les dependències previstes en la Llei 30/92.

Estes ajudes compten amb una dotació pressupostària que ascendix a 150.000 euros. L’objectiu és contribuir que l’alumnat amb dificultats econòmiques “puga finalitzar els seus estudis a partir de la tercera matrícula i successives”.

L’exempció de les taxes afectarà únicament a les assignatures o crèdits que s’haja matriculat la persona sol·licitant en el curs 2017-2018 en una única titulació i especialitat.

No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació que es tracte. Tampoc formaran part de la beca els preus especials que es reporten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d’estudis, assignatures o crèdits.

CRITERIS

Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva, segons ha explicat la Generalitat. En el cas que l’import de les beques proposades per a la concessió supere l’import global màxim previst en la convocatòria, s’adjudicaran, en primer lloc, a l’alumnat al que li quede un màxim de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis; subsidiàriament, si existix crèdit disponible, la beca es concedirà a l’alumnat al que li quede un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis.

A més, les ajudes es concediran en ordre descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda per l’alumne o alumna en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En este cas, les ajudes s’adjudicaran fins que s’esgote l’import global màxim, per la qual cosa quedaran exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la de l’alumne a partir del com s’esgote este import global màxim. Per a tindre dret a la beca, el llindar de renda familiar no superable serà, per a una família mitjana de 4 membres, de 43.846 euros.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]