Les dones catalanes, en néixer el 2014, tenen una esperança de vida de 86,1 anys, 1 any per sobre de l’estat espanyol i de la resta de països de la Unió Europea. Entre els homes catalans, aquest indicador se situa als 80,5 anys, també per sobre d’Espanya i en sisena posició europea darrera d’Islàndia, Suïssa, Liechtenstein, Xipre i Itàlia. Són dades de l’Informe de Salut 2016, que també recull que el 83,3% de la població percep la seva salut en positiu, més els homes que les dones. Tot i això, aquesta percepció es va perdent amb l’edat i sobretot en els grups socioeconòmics més desfavorits i que tenen uns nivells d’estudis més baixos, un dels indicadors més acceptats i un bon predictor de morbiditat.

Els homes viuen menys temps que les dones, però en una major proporció de temps ho fan en bona salut. Concretament, l’esperança de vida en bona salut, és adir, el temps que es viu amb bona qualitat de vida, l’any 2014 era de 67,9 anys per als homes i 68,8 per a les dones, per tant, en 84,3% i el 79,9% de la vida, respectivament. L’Informe de Salut 2016 també recull que el 70,8% dels catalans majors de 15 anys segueixen la dieta mediterrània, mentre que el 74,2% de la població d’entre 15 i 69 anys realitza activitat física.

Per contra, gairebé el 21% de la població d’entre 18 i 74 anys és sedentària. El 27,5% de la població de més de 15 anys fuma diàriament o ocasionalment, més que els homes que les dones en tots els grups d’edat i un 3,8% fa un consum de risc d’alcohol, una prevalença més elevada en els homes també en tots els grups d’edat. Pel que fa a les hores de son, els catalans dormen de mitjana 7,6 hores al dia, i s’observa, des de 1994, una tendència creixent del percentatge de població adulta que dorm les hores recomanades.

El percentatge de persones més grans de 15 anys que compleix aquestes hores de descans és més elevat entre les classes més benestants i entre les persones amb estudis universitaris. L’excés de pes afecta pràcticament a la meitat de la població d’entre 18 i 74 anys, més els homes (55,4%) que les dones (43,3%) i també més a les classes socials més desfavorides i entre les persones que tenen estudis primaris o que no en tenen. En canvi, l’obesitat afecta de manera similar a tots dos sexes, el 14,1% en homes i 15,3% en dones.

L’informe també recull que el 34,3% de la població de Catalunya pateix una malaltia o problema crònic o de llarga durada, un percentatge superior en dones que creix en els grups de més edat. Els tumors, d’altra banda, han estat la primera causa de mort durant el 2014 seguits de les malalties cardiovasculars i de les del sistema respiratori i nerviós

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]