VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este dimarts el decret llei aprovat divendres passat pel Consell pel qual s’adopten mesures urgents per a l’aplicació este curs dels projectes lingüístics de centre, a aplicar en Infantil 3 anys, després de la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Amb esta publicació, el decret entra ja en vigor.

El decret recorda en el seu preàmbul que l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana determina que la llengua pròpia de la regió és el valencià, que és cooficial amb el castellà i que tots els ciutadans tenen dret a conéixer-les i a usar-les i a rebre l’ensenyament de valencià i en valencià. A més, prescriu que s’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià, igual que la Llei D’Ús.

En este marc es va aprovar, explica, el Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’establix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en els ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana -amb els nivells bàsic, intermedi i avançat, segons la càrrega lectiva vehiculada en valencià i castellà–.

Per a Desenvolupar eixe decret de plurilingüisme es van elaborar les instruccions per a l’aplicació del Programa d’Educació Plurilingüe Dinàmic i l’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre en els centres d’Educació Infantil i Primària per al curs 2017-2018, que van ser posteriorment elaborats i autoritzats. Així mateix, es va posar després en marxa el procés d’admissió de l’alumnat.

No obstant açò, el TSJCV va acordar en una interlocutòria el passat 23 de maig, davant el recurs interposat per la Diputació d’Alacant, la suspensió cautelar del decret. Es troba pendent de resoldre un recurs de cassació que l’Advocacia de la Generalitat va interposar contra esta mesura, la qual cosa implica que la mesura cautelar no és ferma en el moment d’aprovació d’este decret llei.

D’altra banda, arran del procediment iniciat pel sindicat CSI·F, el TSJCV va estimar parcialment el recurs deixant exclusivament sense efecte la disposició addicional cinquena, relativa a les certificacions en anglés, i va desestimar la resta de les pretensions.

Així, la Generalitat explica que, excepte en el relatiu a esta disposició, el decret no ha sigut declarat contrari a dret per sentència judicial, però els projectes lingüístics de centre aprovats en el marc del decret queden de moment suspesos d’acord amb el que es disposa pel TSJCV.

Davant esta situació judicial, i per a salvaguardar els drets i interessos de terceres persones, principalment alumnat i famílies que, atenent als projectes lingüístics de centre, aprovats i publicats, van triar centre educatiu, van presentar la seua sol·licitud d’admissió i van ser degudament matriculats, s’elabora este decret llei, assenyala el text.

PRESERVAR INTERESSOS DE TERCERS

“L’imminent inici del curs escolar, i la necessitat de preservar els interessos de tercers, fan necessària la intervenció normativa urgent, en un termini més breu que el requerit per la via ordinària”, precisa per a justificar la via triada, que pretén garantir que els alumnes siguen escolaritzats en els projectes lingüístics que van triar les seues famílies durant el procés de matriculació.

L’objecte d’este decret llei és “adoptar mesures urgents per a l’aplicació dels projectes lingüístics de centre en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, i establir els programes plurilingües aplicables en el primer curs del segon cicle d’Educació Infantil en el curs 2017-2018”.

Els programes són: Programa plurilingüe A (s’impartiran en valencià entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts; en castellà 4 hores; i en anglés de 0 a 2 hores), Programa plurilingüe B (s’impartiran en valencià entre 8 i 9 hores; en castellà entre 11 hores 30 minuts i 14 hores 30 minuts i en anglés de 0 a 2 hores) i Programa plurilingüe C (s’impartiran en valencià 4 hores; en castellà entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts; i en anglés de 0 a 2 hores).

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]