El conseller delegat de Banc Popular, Pedro Larena, ha presentat avui la seva dimissió, segons ha anunciat l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Larena ha manifestat al president del Consell d’Administració el seu desig de cessar en el càrrec per motius ‘estrictament personals’, així com el seu compromís de continuar exercint les seves funcions fins que el Consell d’Administració designi el seu substitut. La renúncia de Larena, que era conseller delegat de l’entitat des del juliol del 2016, s’ha produït el mateix dia que l’entitat ha anunciat que una auditoria interna ha obligat l’entitat a ajustar els seus resultats del 2016.

Banc Popular ha anunciat aquest matí que està revisant ‘la cartera de crèdit i determinades qüestions relacionades amb l’ampliació de capital del maig del 2016’. L’entitat assenyala que aquestes circumstàncies ‘no representen, per si soles ni en el seu conjunt, un impacte significatiu en els comptes anuals de l’entitat a 31 de desembre de 2016 i no justifiquen, per tant, una reformulació d’aquestes’.

No obstant, l’entitat ha detectat una ‘insuficiència en determinades provisions constituïdes respecte a riscos que han de ser objecte de provisions individualitzades’, que afectarien els resultats de 2016 per un import de 123 milions d’euros. Així mateix, apunta a ‘una possible insuficiència de provisions associades a crèdits dubtosos en els quals l’entitat s’ha adjudicat la garantia vinculada a aquests crèdits’, que ascendiria a uns 160 milions d’euros, que se suma també a ‘l’obligació de donar de baixa algunes de les garanties associades a operacions creditícies dubtoses’ per un import d’uns 145 milions d’euros.

L’entitat admet que determinats finançaments a clients que es poguessin haver utilitzat per a l’adquisició d’accions en l’ampliació de capital duta a terme al maig de 2016 puja uns 205 milions, ‘sent l’import total objecte d’aquesta anàlisi de 426 milions d’euros’.

L’entitat apunta que aquesta anàlisi indica que el gruix de l’efecte relacionat amb els crèdits dubtosos i les possibles insuficiències prové d’exercicis anteriors al 2015 i ‘tindria escàs impacte en els resultats de l’exercici 2016, tot i que sí afectaria al patrimoni net’. Banc Popular va registrar el 2016 unes pèrdues de 3.485 milions d’euros, cobertes amb l’import obtingut en l’ampliació de capital de fa uns mesos i amb un excés de capital.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]