Aprovat el barem de mèrits per a la borsa de treball de la CVMC

Haver superat un procés selectiu per a un lloc equivalent en l'antiga RTVV es valorarà amb 7,5 punts

VilaWeb
Redacció
11.04.2017 - 17:22
Actualització: 11.04.2017 - 19:22

La premsa lliure no la paga el govern, la paguen els lectors


Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures

Haver superat un procés selectiu per a un lloc equivalent en l’antiga RTVV es valorarà amb 7,5 punts

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha acordat aprovar el barem de mèrits per a l’accés a la borsa de treball de les places de la nova radiotelevisió pública que, entre altres qüestions, valora haver superat el procés selectiu per a un lloc equivalent en l’antiga RTVV, l’experiència professional i el coneixement de valencià.

Durant la reunió, celebrada en el Centre de producció de Burjassot, la presidència del Consell Rector ha donat compte de l’acord de la comissió bilateral Estat-Generalitat pel qual es consideren resoltes les discrepàncies competencials dels articles 42 i 46 i la disposició transitòria novena de la Llei 6/2016 de 15 de juliol del Servici Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic.

Cal recordar que en este acord, les dues parts van pactar que la valoració de mèrits que es realitze en les futures contractacions de personal per a la nova radiotelevisió valenciana no suposarà, “en cap cas, una mesura desproporcionada que implique una desigualtat de tracte arbitrària i incompatible” amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.

El barem de mèrits aprovat hui contempla que els aspirants seran ordenats en cadascuna de les borses de treball, podent-se aconseguir una puntuació màxima de 50 punts, tenint en consideració diversos mèrits i situacions.

Quant a l’experiència professional, el barem, consultat per Europa Press, contempla que el màxim de punts que es poden obtindre en este apartat serà de 19.

En concret, s’atorgaran 0,07 punts per cada mes complet de servici en actiu prestat en igual lloc de treball del grup de l’antiga RTVV, mitjançant contractació directa a través d’una relació laboral per compte d’altre, que pertanguen a la mateixa categoria laboral o equivalent per assimilació de funcions a les antigues categories professionals determinades en el Conveni Col·lectiu del grup de l’antiga RTVV, al del lloc que haja de proveir-se.

Per als servicis prestats en llocs de treball en les administracions públiques o ens públics prestadors del servici de radiodifusió o televisió, mitjançant contractació directa a través d’una relació laboral per compte d’altre, que pertanguen a la mateixa categoria laboral o equivalent al del lloc que haja de proveir-se, la puntuació serà de 0,05 punts per cada mes complet de servici en actiu. I en el cas de treballs en entitats privades del sector audiovisual, mitjançant contractació directa a través d’una relació laboral per compte d’altri, en llocs equivalents, de 0,04 punts.

Així mateix, s’establix que la superació d’un procés selectiu per a ocupar un lloc de treball de la mateixa categoria laboral o equivalent per assimilació de funcions a les antigues categories professionals determinades en el conveni de RTVV suposarà 7,5 punts.

Per servicis prestats en altres categories professionals en el grup de l’antiga RTVV, la puntuació és la següent: temps de servicis efectius prestats en el grup de l’antiga RTVV, mitjançant contractació directa a través d’una relació laboral per compte d’altri, en llocs de treball de categories laborals no contemplades en l’apartat anterior: 0,01 punts per cada mes complet de servici en actiu, fins a un màxim de 2,5 punts.

VALENCIÀ

Quant als mèrits per coneixement de valencià, es valorarà fins el 5 punts, conformement a la següent distribució: Certificat de grau elemental (B1): 1 punt; Certificat de grau mitjà (C1): 2 punts; Certificat de grau superior (C2): 4 punts; Certificat de capacitació tècnica de llenguatge administratiu: 0,5 punts; Certificat de capacitació tècnica de correcció de textos: 0,5 punts; i Certificat de capacitació tècnica de llenguatge en els mitjans de comunicació: 0,5 punts. Es valorarà sempre que no siga requisit i solament es computarà el certificat de major nivell.

En el capítol d’idiomes estrangers i altres llengües oficials de l’Estat, s’atorgaran fins el 4 punts. Solament es tindran en compte els certificats que s’ajusten al Marc Comú Europeu de Referència (MCER) conformement a esta puntuació, sempre que estos títols no siguen requisits de la categoria professional a la qual s’opta, i solament es computarà el certificat de major nivell en cada idioma.

D’esta manera, l’A2 valdrà 0,5 punts; el B1, 1 punts; el B2, 2 punts; el C1, 3 punts; i el C2, 4 punts;

La llista de mèrits al·ludix també a altres titulacions. Per la possessió de títols acadèmics oficials iguals o superiors al que siga exigit per a l’acompliment dels llocs a cobrir: 1,5 punts per títol fins a un màxim de 4.5 punts.

Respecte als cursos de formació i perfeccionament, es valoraran aquells el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l’actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball a ocupar, fins a un màxim de 5 punts.

Si la durada és de 15 hores: 0,2 punts; durada entre 16 i 75 hores: 0,5 punts; entre 76 i 100 hores, 1 punt; més de 100 hores: 2 punts, més 0,02 punts per cada hora que supere les 100 hores.

En cap cas puntuaran els cursos de valencià ni d’idiomes, els cursos que formen part del pla d’estudis per a l’obtenció d’un títol, els cursos de preparació o formació relacionats amb els processos d’especialització i selecció d’empleats públics, de promoció interna, de plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic del personal a naturalesa jurídica del lloc de treball, precisa.

Les persones amb diversitat funcional tindran 1,5 punts quan el grau siga igual o superior al 33% i 2,5 quan siga major al 65%.

LLIBRE D’ESTIL

D’altra banda, l’òrgan rector ha donat llum verda, així mateix, a una comissió per a confeccionar el llibre d’estil de la Corporació Valenciana de Mitjans. Estarà composta per un membre del Consell Rector, un representant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, un altre de la Direcció General de Política Lingüística, una professora universitària, dos periodistes i un lingüista que farà de secretari o secretària de la comissió.

Finalment, el Consell Rector ha acordat per unanimitat subscriure el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere que ha proposat el Govern valencià.

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 60€ l'any / 5€ el mes