Publicacions

Gener 2018

El feminisme s’obre camí en el món de l’art per a transformar la societat

18.01.18

En ocasions, l’origen i l’antiguitat d’una obra d’art falsa fan que el seu valor sigui proper al de l’original

18.01.18

Desembre 2017