Publicacions

Juny 2017

Maig 2017

 L’estructura comunicativa dels municipis amb menys habitants és molt diferents al cas de les grans ciutats. Tenen pocs recursos i les seves accions difícilment sortiran als mitjans nacionals

25.05.17