Cetrencada

Gener 2019

Les aplicacions per conèixer gent per Internet estan guanyant cada cop més protagonisme, però explicar obertament que s’utilitzen continua costant

17.01.19

La maternitat comença a definir-se com una opció, qüestionant la visió tradicional que fa indestriables els conceptes de dona i mare

17.01.19

La irrupció de noves plataformes i la possibilitat de veure-les en qualsevol pantalla han transformat les pautes de consum

17.01.19

L’aparició de menors en anuncis, sèries i pel·lícules és sovint objecte de controvèrsia en l’actualitat

17.01.19

Novembre 2018

Octubre 2018