Publicacions

Març 2019

Malgrat que la taxa de reincidència delictiva a Espanya és baixa, l'estigma sobre els exinterns acaba dificultant la seva reincorporació a la societat

19.03.19

Els emojis s’han incorporat de tal manera al nostre llenguatge que no utilitzar-los pot semblar una excentricitat. Ara bé, què s’hi amaga darrera?

19.03.19

El negoci de les acadèmies atrau milers d’estudiants per fer cursos enfocats a passar els exàmens, un fet que posa en qüestió l’ensenyament universitari

19.03.19