Sanitat

Juny 2018

Maig 2018

Abril 2018

Març 2018

Adverteixen també 'El dret de la salut i de l'assistència sanitària ha d'estar per sobre de qualsevol circumstància i situació administrativa i és deure de les administracions públiques ‒a tots els seus nivells‒ vetllar per la qualitat, gratuïtat i accés universal al sistema sanitari públic, especialment de les persones en una situació de vulnerabilitat més clara', argumenten les Entitats Catalanes d'Acció Social, que també adverteixen que 'els retrocessos en un sistema sanitari públic i de qualitat motiven un afebliment dels drets col·lectius i de la salut en termes globals'.que la impugnació de l'executiu de Rajoy va contra l'Estatut

29.03.18