País

Agost 2015

El govern català ha detectat falta de diligència en algunes ambaixades i consulats · Presentarà una queixa formal per les incidències en una oficina del cens electoral

13.08.15