País

Juny 2016

Escola Valenciana advoca per la implantació del requisit lingüístic en la funció pública com a mesura "que afavorirà i incrementarà l'ús social del valencià", sobretot després de saber que al voltant d'un 30% dels funcionaris no té algun dels títols de la Junta Qualificadora. Alhora, defensa la generalització de l'ensenyament en valencià a tot el sistema educatiu i en tot el territori, "sense exempcions".

21.06.16