Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya (Jordi Domingo, Olga Amargant i Toni Fitó)

Arxiu