Fase 1 desconfinament

El periodisme que l'actualitat necessita

Aquest 2020 és un any de canvis arreu del món, i nosaltres us volem ajudar a entendre'ls. En temps de crisi, el periodisme compromès és més important que mai i el vostre suport és l'únic que pot assegurar la continuïtat de VilaWeb.
Si ho vols i ho pots fer, col·labora amb VilaWeb.

El conjunt del país ja és en fase avançada de desconfinament. La primera, tot i que no és la més relaxada, permet de recuperar la socialització, sempre amb mesures de seguretat, en espais públics i privats. A més, segons que recull el BOE, permet de reobrir les terrasses dels bars, els hotels, els museus i els establiments de menys de 400 metres quadrats. De totes maneres, als municipis de més de 10.000 habitants i una densitat de més de 100 habitants per quilòmetre quadrat es mantenen les franges.

A quina regió sanitària pertany el vostre municipi?

Què es pot fer a la fase 2? Sense franges horàries, reobertura de platges, trobades de quinze persones… 

Què es pot fer a la fase 3? Sense franges horàries, reunions de 20 persones, casals d’estiu…

Desplaçaments dins la regió sanitària

Els ciutadans que visquin en una regió sanitària a la fase 1 es podran moure per tot aquell territori i podran anar a la segona residència, sempre que sigui dins la mateixa regió. Cal recordar que la ciutat de Barcelona és una regió sanitària i per tant no se’n pot sortir ni entrar-hi sense justificant.

Als vehicles privats hi podran viatjar, sense màscares i ocupant tots els seients, els residents en un mateix domicili. Puc visitar un familiar d’una altra regió sanitària?

A les Illes Balears, es recuperen els serveis mínims de dos vols diaris de Mallorca amb Eivissa i Menorca. Els aparells disposaran d’un 50% de capacitat i només es podrà volar si és justificat.

Puc reclamar diners si m’han anul·lat un vol pel coronavirus?

Reunions fins a deu persones

Es preveu el contacte social en grups de deu persones no vulnerables ni amb malalties prèvies, en domicilis, associacions, seus socials i espais públics. Han de mantenir una distància mínima de dos metres o, si no, haver habilitat barreres físiques que impedeixin el traspàs del virus. En resten exemptes les unitats familiars que convisquin i que siguin de més de deu membres.

Terrasses amb un 50% de la capacitat

Els bars i restaurants podran obrir les terrasses amb un 50% de capacitat i, a cada taula, hi podran seure, a tot estirar, deu clients. No es podran fer servir productes d’autoservei com ara les setrilleres, i es desaconsella l’ús de cartes, que s’hauran de substituir per cartells o pissarres. Els locals podran tenir els lavabos oberts, però només hi podrà accedir una persona cada vegada i, pel cap baix, s’hauran de desinfectar sis vegades el dia.

Quan és obligatori portar màscara? Tots els detalls de la nova normativa

Tornen a obrir les botigues

Poden reobrir els establiments de comerç al detall i de serveis que tinguin una superfície útil d’exposició i venda de menys de 400 metres quadrats, excepte aquells que formin part d’un centre comercial i no tinguin cap entrada directa des de l’exterior.

Els establiments que obrin hauran de reduir al 30% la capacitat, incloent-hi els treballadors, i garantir la distància mínima de dos metres entre clients. Als locals on no es pugui garantir aquesta distància mínima només es permetrà l’estada màxima d’un client. A més, han d’establir un horari d’atenció prioritària per a més grans de 65 anys. Els establiments hauran de tenir en un lloc visible la capacitat màxima i vetllar perquè es compleixi la distància de seguretat.

A banda, també poden obrir amb cita prèvia els concessionaris de vehicles, les estacions d’ITV i els vivers i centres de jardineria, independentment de la superfície d’exposició i venda. També es permet la reobertura de les administracions de loteria que siguin en un centre comercial i no tinguin cap entrada directa des de l’exterior.

Reobertura de centres educatius

Els centres educatius i les universitats podran obrir per ser desinfectats i condicionats i per fer funcions administratives, com ara la pre-inscripció escolar. Serà responsabilitat de cada director determinar el personal docent i auxiliar necessari per a fer aquestes tasques. L’ordre estableix que caldrà mantenir la distància física de dos metres durant les tasques administratives als centres educatius i les universitats. També s’haurà de limitar al màxim l’ús i la circulació de documents en paper.

Tots els detalls del pla per a reobrir escoles i instituts en la fase 2 del govern català

Es preveu que a la fase 1 es tornin a obrir laboratoris universitaris per ser desinfectats i per fer les gestions administratives inajornables. Les universitats també podran obrir els laboratoris per a tasques d’investigació, sempre garantint la distància de dos metres.

Les entitats que facin tasques d’investigació científica i tècnica podran reprendre l’activitat, tot i que es demana que es fomenti el teletreball per a aquells treballadors que puguin fer la feina a distància. També es preveu que es puguin fer seminaris i congressos científics i innovadors, però amb màxim de trenta persones i fomentant la participació no presencial de qui pugui seguir-los a distància.

Biblioteques i museus

Es poden reobrir les biblioteques públiques i privades per a les activitats de préstec i devolució d’obres, lectura dins la sala i consulta d’informació bibliogràfica i bibliotecària. No es permeten activitats com ara l’estudi, activitats culturals o el préstec entre biblioteques. Tampoc no es podrà fer ús dels ordinadors. Cada vegada que un usuari torni un llibre, es dipositarà en un espai apartat i almenys haurà d’estar en quarantena durant 14 dies. A les zones d’accés, hi haurà gel hidroalcohòlic i desinfectant, i també s’hauran de fer marques a terra per indicar els recorreguts que hauran de seguir els usuaris. En el cas de biblioteques amb obres excloses del préstec domiciliari, es permetrà la consulta d’aquests documents quan es consideri necessari.

Els museus tampoc no podran superar el 30% de la capacitat. En aquest cas, les visites seran individuals i no s’hi podran fer servir objectes d’ús tàctil ni audioguies. Es recomana de comprar en línia les entrades i s’obliga a respectar sempre les distàncies de seguretat i les mesures d’higiene per evitar al màxim el contagi.

Teatre i més espectacles culturals

Durant la fase 1 es permet la celebració d’actes i espectacles amb un terç de la capacitat i amb un màxim de 30 persones en el cas de recinte tancat i de 200 en espais oberts. Sempre, però, amb el públic assegut. Per accedir a un acte o espectacle, s’haurà de marcar a terra la distància entre persones i, per entrar al recinte, s’haurà de fer esglaonadament i per franges horàries, el mateix criteri que haurà de seguir el públic per a la sortida quan acabi l’espectacle.

No es podrà lliurar als assistents cap programa de la representació ni més objectes. Es recomana que no hi hagi pauses durant la funció i, en cas de fer-ne, cal garantir que durin prou per a permetre una sortida i una entrada esglaonada dels assistents.

Abans de cada funció les sales s’hauran de desinfectar i, durant la representació, els artistes que siguin dalt de l’escenari hauran de mantenir la distància de seguretat. Tampoc no podran compartir vestuari si no s’ha desinfectat abans.

Gimnasos i esport professional

Els gimnasos públics i privats podran obrir amb cita prèvia. Les classes seran individuals, sense contacte físic i, pel cap baix, s’haurà de deixar dos metres de distància entre entrenador i usuari. A més, els centres hauran d’evitar l’acumulació de persones tant als accessos com a les sortides i, en el cas que hi hagi més d’un entrenador, no es podrà superar la capacitat màxima del 30%. L’accés a la zona de dutxes i vestuaris serà totalment prohibit i només quan sigui estrictament necessari es podran habilitar espais auxiliars on podrà accedir una sola persona. Aquests espais s’hauran de desinfectar cada vegada que se’n faci ús.

Es poden reobrir les instal·lacions esportives a l’aire lliure, encara que sigui dins d’un recinte tancat. En canvi, es prohibeix l’ús de piscines i de zones d’aigua. En aquestes instal·lacions hi podrà accedir qualsevol persona, però sempre amb cita prèvia, que l’usuari haurà de concertar amb l’entitat gestora de la instal·lació. La capacitat màxima hi serà del 30%, i s’hauran d’organitzar torns horaris fora dels quals no es podrà fer ús de les instal·lacions. Les persones que entrin al recinte hauran de practicar esport de manera individual o, a tot estirar, amb una altra persona, però sempre mantenint una distància de dos metres i sense contacte físic.

També s’autoritza l’accés als centres d’alt rendiment als esportistes d’alt nivell, que podran anar al que tinguin més pròxim. En cas que no n’hi hagi cap dins de la seva regió sanitària, se’ls permetrà de sortir de la zona o, fins i tot, de la comunitat autònoma, però en aquest cas hauran de tenir una acreditació de la seva federació esportiva.

Els entrenaments s’hauran de fer de manera individual, sense contacte físic i respectant la distància de seguretat. Només quan sigui necessari, els esportistes podran anar acompanyats d’un entrenador. Cada centre establirà uns horaris d’accés i unes normes bàsiques de protecció sanitària. També hauran de limitar la capacitat al 30%.

Quant als clubs esportius i les lligues professionals, es podran fer entrenaments individuals de caràcter físic i tècnic en petits grups de deu esportistes, mantenint sempre les distàncies de prevenció de manera general i evitant, en tot cas, el contacte físic. Sempre que es pugui, els entrenaments es faran per torns i sense superar el 30% de la capacitat. En aquests casos, sí que es podran utilitzar els vestuaris sempre que es respectin les mesures d’higiene. Ni periodistes ni mitjans no podran accedir als entrenaments.

Turisme

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir totes les habitacions, sense límit d’aforament. A més, hom els permetrà d’oferir el servei de bar i restaurant, tot i que només en podran fer ús els hostes. No es podran fer servir els espais comuns, com ara la piscina, l’spa, el gimnàs i la discoteca.

Els responsables hauran de garantir la desinfecció dels espais i objectes que facin servir hostes i treballadors i hauran de tenir cartells en diferents idiomes que informin de les mesures de seguretat. A més, hauran de posar a la disposició dels hostes gels hidroalcohòlics o desinfectants.

Es podran fer activitats turístiques a l’aire lliure en grups d’un màxim de deu persones. S’haurà de mantenir una distància de dos metres entre els participants i, quan no sigui possible, s’hauran de proveir d’equips de protecció individual.

Serveis socials

Els centres on es lliurin serveis socials han d’estar oberts i disponibles als ciutadans. Quan sigui possible, s’hi ha de prioritzar l’assistència telemàtica, reservant la presencial als casos que els sigui imprescindible. S’ha de garantir la disponibilitat d’accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i l’atenció diürna per a persones amb discapacitat o en situació de dependència.

Rodatges audiovisuals

En aquesta nova etapa de desconfinament també es permetrà de començar els rodatges amb equips de treball reduïts al nombre imprescindible de persones. Les activitats de maquillatge, perruqueria i vestuari s’hauran de fer amb l’equip de protecció adequat al nivell de risc i respectant la distància de dos metres entre els artistes. A més, s’hauran de desinfectar tots els objectes utilitzats després de cada ús.

Vetlles i enterraments

Les vetlles es permeten sempre que tinguin una capacitat màxima de quinze persones en espais a l’aire lliure o de deu en espais tancats, tant si conviuen com si no. A la comitiva per l’enterrament o la cerimònia de cremació només hi poden participar un màxim de quinze persones, a més de l’encarregat d’oficiar la cerimònia. En tot moment s’ha de mantenir la distància física i seguir les indicacions sanitàries.

Espais de culte

La fase 1 permet l’assistència als espais de culte, sempre que no se superi un terç de la capacitat. La xifra màxima de participants en l’espai haurà de ser escrita en un lloc visible. Dins l’espai, els participants hauran de mantenir una distància d’un mínim d’un metre. No es permeten encara els actes religiosos a l’exterior dels edificis ni a la via pública.

El BOE recomana l’ús de màscares de protecció i la desinfecció de l’espai abans de la cerimònia religiosa i, en el cas dels objectes que es toquen més sovint, també durant la cerimònia. També recomana que la sortida i l’entrada dels espais es faci de manera ordenada.

El govern espanyol posarà a disposició del públic gel hidroalcohòlic o desinfectant. Segons que indica el BOE, no es permet l’ús d’aigua beneïda i les ablucions s’hauran de fer a casa. També demana d’evitar el contacte personal, la distribució de qualsevol mena d’objectes, tocar o besar objectes ni l’actuació de cors.

Fes-te'n subscriptor i construeix amb VilaWeb25 el diari nou que els Països Catalans necessiten ara.

60€/any | 18€/trimestre
120€/any | 35€/trimestre

Si no pots, o no vols, fer-te'n subscriptor, ara també ens pots ajudar fent una donació única.