Cetrencada

Març 2016

Les cafeteries ja no només venen cafè, el temps s’ha convertit en el seu producte més demandat. Això té una explicació sociològica: el repartiment del temps cada cop és més flexible i molts locals s’han convertit en oficina per hores.

8.03.16

La taxa d’abandonament augmenta cada any i creix el nombre de centres que per causes econòmiques o de gestió no poden oferir una bona estada als animals

8.03.16

Febrer 2016

Gener 2016

L’actual crisi econòmica i social ha convertit l’ocupació en eina per accedir a l’habitatge per a persones que mai s’ho haurien imaginat anys enrere

14.01.16

L'ús de la religió per part de les potències regionals de l'Orient Mitjà com a element legitimador de la seva política exterior ha tornat a posar damunt la taula la disputa més antiga de l'islam.

14.01.16

Aquesta estructura administrativa es va legislar per primera vegada l’any 1987 i des de llavors, diversos barris han iniciat processos d’independència.

14.01.16