Món

Agost 2016

'Les delegacions del govern nacional i de les FARC-EP anunciem que hem arribat a un acord final, integral i definitiu sobre la totalitat dels punts de l'agenda de l'acord general per a la terminació del conflicte i la construcció d'una pau estable i duradora a Colòmbia', diu el comunicat conjunt

25.08.16