Toni Nogueras

Arxiu
Toni Nogueras
31.03.2022

A favor de les aules d'acollida

"No cal dir que assegurar el coneixement del català és una eina inclusiva molt potent perquè garanteix la igualtat d'oportunitats a l'àmbit educatiu i laboral als alumnes d'incorporació tardana"