ACN Sant Cugat del Vallès.-L’empresa farmacèutica Grifols ha finalitzat el procés de refinançament del seu deute per un import de 7.300 milions de dòlars (uns 7.000 milions d’euros), millorant les condicions de finançament i allargant els venciments. Segons les dades que la multinacional catalana ha proporcionat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia ha dut a terme una emissió de bons per un import de 1.000 milions d’euros amb venciment l’any 2015 i que reportaran un benefici anual del 3,20%. Els fons procedents d’aquesta emissió s’utilitzaran per repagar el bo existent emès l’any 2014 per un import de 1.000 milions de dòlars que reporten un cupó anual del 5,25%. El cost mig del deute s’ha reproduït en 120 punts bàsics i actualment es situa per sota del 3%. Així mateix, el termini mig del deute se situa en torn dels set anys.

El refinançament del deute de Grifols s’ha realitzat en dues fases. El 9 de gener va culminar la col·locació del deute assegurat sènior i es va reduir el diferencial al 2%. Ara, aquesta nova emissió de bons també s’ha fet en condicions molt avantatjoses per la companyia. El tipus d’interès s’ha rebaixat fins el 3,20% i ha registrat una sobresubscripció elevada.Després d’aquest procés, l’estructura de deute de Grifols consta d’un finançament a llarg termini amb entitats financeres i inversors Institucionals per un import de 6.300 milions de dòlars, i d’una emissió de bons per un import de 1.000 milions d’euros. Aquesta operació no ha suposat cap variació en les qualificacions creditícies de la farmacèutica.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]