Consum responsable: quinze alternatives per a contractar energia renovable

  • Al país hi ha múltiples opcions per a tenir electricitat renovable · El canvi és ràpid i sense talls de llum

VilaWeb
Marc Belzunces
08.07.2020 - 21:50

Les energies renovables són moda. Hem començat una transició energètica que ens ha de dur a abandonar completament els combustibles fòssils. La població hi té simpatia, la indústria cada vegada hi inverteix més i la producció elèctrica incorpora progressivament un percentatge més gran d’energies verdes. A Europa hi ha un boom, i sembla que les reformes legals recents faran que aquesta expansió també arribi, finalment, al nostre país. Mentrestant, què podem fer com a consumidors per contribuir a un model energètic sostenible i més just? Fa unes setmanes, us explicàvem com fer una instal·lació d’autoconsum solar. Però hi ha una manera més econòmica i ràpida de passar a consumir energies renovables: canviar la nostra companyia elèctrica per una que comercialitzi només electricitat de fonts renovables. El canvi és senzill, ràpid i sense cap mena de tall elèctric. Tot seguit us expliquem quinze alternatives del país per a tenir un consum energètic responsable.

Com funciona el sistema energètic

Amb les reformes legals d’aquests darrers anys, canviar de companyia elèctrica és un dels canvis més senzills que pot fer un usuari. Per fer-ho possible, es va separar la producció elèctrica de la seva distribució i comercialització. A grans trets, els usuaris contractem una comercialitzadora d’electricitat, i és aquesta que compra l’electricitat que consumim a les centrals de producció. Això ha fet que moltes comercialitzadores hagin decidit de comprar electricitat només de centrals renovables. Des d’un punt de vista del consumidor final, cal dir que és un procés indirecte. Les llars consumeixin la mateixa electricitat del mix general, que conté tant fonts renovables com de combustibles fòssils i energia nuclear. Tanmateix, cada comercialitzadora ha de pagar a les centrals per l’electricitat que hagin consumit els seus clients. En el cas que siguin una comercialitzadora de fonts renovables, això implica que tota l’electricitat que hàgim consumit s’ha pagat a una central renovable, que obligatòriament ha hagut d’injectar una quantitat equivalent al nostre consum a la xarxa general. Tot, controlat per una autoritat independent mitjançant certificats de venda, assegurant que les centrals no fan trampa venent dues o tres vegades la seva producció a comercialitzadores diferents.

Aquest sistema té diversos avantatges. Primer, a nosaltres no ens implica cap canvi en el nostre subministrament. Segon, promocionem exclusivament a les centrals productores d’energies renovables en detriment de les centrals de combustibles fòssils i les nuclears. I finalment, com més augmenti la demanda, més centrals de renovables s’hauran de construir. Si la demanda és prou elevada perquè tots els certificats de venda cobreixin la producció renovable, les comercialitzadores es veuran obligades a incentivar la construcció de noves centrals per poder adquirir-ne la producció. De fet, és un fenomen que ja passa. El resultat final és que amb només un petit canvi podem promocionar empreses responsables amb el medi i un nou model energètic, més proper al territori, amb la tranquil·litat que tot el nostre consum energètic s’haurà injectat a la xarxa general a partir de fonts renovables.

Com canviar de companyia

Si heu tingut problemes amb el canvi de companyia telefònica, no patiu. El canvi de companyia elèctrica és molt més senzill. En la majoria dels casos es pot fer mitjançant formularis web de la nova comercialitzadora. Introduint-hi les dades que tenim en qualsevol factura en tindrem prou. La dada clau és el CUPS, el Codi Universal del Punt de Subministrament, és a dir, l’identificador del nostre comptador. Amb els nous comptadors electrònics, les companyies poden gestionar-los remotament: canviar la comercialitzadora, la potència o fer-ne les lectures sense la nostra intervenció. Una vegada hem introduït les dades al formulari de la nova companyia i hem triat la tarifa que volem, el canvi acostuma a trigar uns quinze dies, període durant el qual no haurem de fer res ni tindrem cap tall d’electricitat. L’antiga companyia farà la lectura de manera remota fins al canvi i ens cobrarà el consum corresponent. A partir d’aleshores, la nova comercialitzadora ens trametrà les factures al compte que els hàgim proporcionat.

Criteris de la selecció

A continuació us oferim una selecció de quinze companyies. El primer criteri de la selecció és que ofereixin una tarifa de fonts renovables. La majoria comercialitzen només electricitat d’aquest origen, però algunes també del mix general –per tant, amb fonts fòssils i nuclears. El segon criteri ha estat que siguin companyies amb seu al país, seguint els principis de consum de quilòmetre zero. Finalment, hem triat les companyies que tenien web en català.

Pel que fa a les tarifes, hi ha molta casuística. Per tenir una referència comparativa, ens hem fixat en les tarifes que ofereixen un preu fix durant tot l’any, ja fos en un únic tram de vint-i-quatre hores, o en dos trams (vall/punta). Tanmateix, moltes comercialitzadores ofereixen altres tipus de tarifes, i la millor opció és visitar la web de cada companyia. A l’hora de valorar-ne els preus, hem de tenir en compte que el preu del kWh acostuma a ser només un terç del cost final de la factura. Algunes companyies ofereixen un preu del kWh més barat, però en canvi un preu més car del terme de potència. Com que la potència és un terme fix independentment del consum, un preu baix del kWh ens pot interessar si fem molt consum. Però en consums baixos, si tenim un preu del terme de potència elevat, podria ser que no ens compensés. La millor opció és mirar quin consum anual fem (la mitjana al nostre país és d’uns 3.500 kWh anuals) i fer-ne els càlculs corresponents amb cada companyia.

Aquí Energia

Comencem amb l’empresa reusenca Aquí Energia, nascuda amb la intenció de subministrar energia de fonts 100% renovables a preus competitius de mercat. Va ser fundada el 2014 per un grup de persones interessades a produir i comercialitzar energia des de la transparència i la confiança.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,8 ct/kWh

Horari Vall: 8,8999 ct/kWh

Horari Punta: 16,1 ct/kWh

Aura Energia

Amb seu a Sant Joan Despí, Aura Energia vol oferir tràmits àgils, assignant-nos un gestor personal de manera que tinguem un únic interlocutor dins la companyia durant tot el temps de contracte. Disposa d’un simulador per a comprovar la diferència de preu en relació amb la nostra companyia actual.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,4082 ct/kWh

Horari Vall: 7,9393 ct/kWh

Horari Punta: 15,4369 ct/kWh

Barcelona Energia

Promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Energia és gestionada per TERSA, empresa pública de serveis mediambientals. Ha estat fortament criticada per grups ecologistes perquè bona part de la seva producció elèctrica renovable prové de la crema de residus que fa TERSA. El principal objectiu de la seva creació, el 2019, era proporcionar energia renovable als equipaments i edificis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, però ampliant-ho a la resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona fins a un màxim de 20.000 habitatges, xifra que encara no ha assolit.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 14,2889 ct/kWh

Horari Vall: 9,0644 ct/kWh

Horari Punta: 16,64523 ct/kWh

Bassols Energia

L’olotina Bassols Energia és una de les empreses que ofereix més serveis per a la transició energètica que vivim. A més de les tarifes generals per a la llar, disposa d’una tarifa especial per a vehicles elèctrics i és una de les úniques dues comercialitzadores d’aquesta selecció que informa de la compensació econòmica dels excedents de l’autoproducció solar.

Terme de potència: 44,919997 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,269 ct/kWh

Horari Vall: 7,851 ct/kWh

Horari Punta: 15,7284 ct/kWh

Vehicle elèctric (1-7h): 6,8304 ct/kWh

Excedents solars: 5,755 ct/kWh

Catgas Energia

Nascuda el 1979, Catgas Energia és una empresa amb seu a Santa Coloma de Gramenet que destaca pel seu compromís nacional, i el llaç groc demanant la llibertat dels presos polítics forma part del seu logotip. La companyia ofereix electricitat per mitjà de la marca Catllum. Tot i el que el seu negoci el basa fonamentalment en energia de fonts fòssils i nuclear, també disposa d’una tarifa amb electricitat d’origen verd:

Terme de potència: 39,974633 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 14,036 ct/kWh

Electra Energia

Creada el 1917 a Caldes de Montbui, Electra Energia té com una de les principals missions el foment de les energies renovables i ser una empresa propera al client. Forma part del grup Electra Caldense que es dedica no tan sols a la comercialització d’energia, sinó també a la seva distribució i producció. Entre més, promou l’autoproducció solar per a indústries i comunitats energètiques.

Terme de potència: 42,043428 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,8027 ct/kWh

Horari Vall: 8,0220 ct/kWh

Horari Punta: 15,901 ct/kWh

Enerkia

Amb seu a Sant Cugat del Vallès, Enerkia no ofereix, certament, la tarifa general més barata del mercat, però és una de les companyies preferides pels propietaris d’un vehicle elèctric. Això és perquè a la tarifa s’inclou la càrrega completament gratuïta, i amb energia verda, d’aquests vehicles entre la una de la matinada i les set del matí. La qual cosa pot compensar sobradament el cost superior del preu domèstic.

Terme de potència: 42,043079 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 14,331 ct/kWh

Horari Vall: 8,5733 ct/kWh

Horari Punta: 16,64 ct/kWh

Vehicle elèctric (1-7h): 0 ct/kWh (gratuït)

Esfera Luz

El Grup Nexus Energia, amb més de quinze anys d’experiència en el sector, disposa de la marca Esfera Luz, amb seu a Barcelona, per a proporcionar energia renovable a les llars. El seu element diferencial és que l’energia és exclusivament d’origen solar, incloent-hi milers de petits productors. Si això no fos prou, és l’única de la selecció que permet de triar els productors solars concrets que desitgem, de manera que podem beneficiar els que siguin d’una determinada localitat –com ara, el nostre municipi o comarca. Amb una filosofia de facilitar les gestions, tot plegat fa que els clients en tinguin el màxim control.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,1 ct/kWh

Horari Vall: 7,7 ct/kWh

Horari Punta: 15,2 ct/kWh

Estabanell Energia

Amb seu a Granollers, Estabanell Energia es va crear el 1910, quan obté els permisos d’aprofitament d’aigua a la vall del riu Ter. Actualment continua comercialitzant energia de fonts 100% renovables. A més, també ha començat a estendre una xarxa de carregadors públics per a vehicles elèctrics.

Terme de potència: 44,401699 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 14,6914 ct/kWh

Horari Vall: 8,4796 ct/kWh

Horari Punta: 16,7358 ct/kWh

Factor Energia

És una de les companyies més conegudes, amb seu a Barcelona i fundada fa vint anys. Factor Energia disposa actualment de més de 80.000 clients. Basa el gruix del seu negoci en energia fòssils i nuclear i haurem d’anar amb compte durant el procés d’alta. Si no seleccionem expressament energia 100% renovable, la companyia ens proporcionarà energia del mix general elèctric –és a dir, incloent-hi combustibles fòssils i nuclears. La companyia també ens pot fer la instal·lació per carregar vehicles elèctrics o de plaques solars per autoproducció, fins i tot amb bateria. Un servei que ens pot treure molts maldecaps.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,9406 ct/kWh

Horari Vall: 8,9999 ct/kWh

Horari Punta: 16,4374 ct/kWh

Vehicle elèctric (1-7h): 7,84 ct/kWh

GXS Energia

GXS Energia forma part de Guixés Grup, una empresa de subministrament elèctric de la Catalunya central amb més de cent anys. Es defineixen com a empresa catalana i tant la seu com el seu equip tècnic i d’atenció al client és situat a Cardona. Se centren exclusivament en la comercialització d’energia de fonts 100% renovables.

Terme de potència: al web no n’ofereixen el preu

Tarifa fixa 24h: 13,3565 ct/kWh

Horari Vall: 8,1895 ct/kWh

Horari Punta: 15,628 ct/kWh

Hola Luz

Amb seu a la Barceloneta, Hola Luz és una empresa jove de la qual se n’ha parlat molt. És una de les que proporciona més serveis a partir de fonts 100% renovables. Des de diverses tarifes per a la llar i vehicle elèctrics fins a la instal·lació de carregadors o plaques solars. Una de les crítiques que se’ls ha fet des de col·lectius ecologistes és que fins a un 24% de l’energia que comercialitza prové de la crema de residus, que es considera renovable però emet contaminants atmosfèrics.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,9 ct/kWh

Horari Vall: 9,9 ct/kWh

Horari Punta: 17,0 ct/kWh

Vehicle elèctric (1-7h): 8,9 ct/kWh

Seneo

Amb seu a Ontinyent, Seneo és una cooperativa elèctrica. Això vol dir que primer ens n’hem de fer socis, la qual cosa ens costarà només 5€, que ens retornaran en cas que vulguem canviar de companyia. La cooperativa valenciana es va formar el 2013 per un grup de persones que cerquen canviar el model energètic actual per un de renovable seguint un model de justícia social. D’aquesta manera, volen contribuir a accelerar la transició cap a un model energètic sostenible, minimitzant l’impacte del canvi climàtic i lluitant contra la pobresa energètica.

Terme de potència: 42,043079 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,9298 ct/kWh

Horari Vall: 8,5226 ct/kWh

Horari Punta: 16,0988 ct/kWh

Som Energia

Si hi ha una comercialitzadora que es relaciona amb renovables, aquesta és la cooperativa gironina Som Energia. És una de les comercialitzadores que més serveis ofereix: tarifes per a la llar, per a vehicle elèctric, instal·lació de carregadors i plaques solars per autoconsum, compensació pels excedents i promoció de centrals renovables. Amb la darrera reforma legal de la Generalitat de Catalunya, finalment ha pogut impulsar la creació d’una gran planta solar a Anglesola, després d’haver promogut els darrers anys grans instal·lacions fora del país. Abans de contractar els seus serveis, ens hem de fer socis de la cooperativa, que té un cost de 100€ i és retornable si decidim canviar de comercialitzadora. Si ens volem estalviar aquest import, podem contactar un soci de la cooperativa, ja que es pot fer responsable de fins a cinc altes addicionals.

Terme de potència: 38,043426 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 13,9 ct/kWh

Horari Vall: 8,2 ct/kWh

Horari Punta: 16,1 ct/kWh

Vehicle elèctric (1-7h): 7,3 ct/kWh

Excedents solars: 5,6 ct/kWh

U Energia

Acabem aquesta selecció amb U Energia, amb seu a Sóller i uns orígens que es remunten al 1892. Es defineixen com a llum 100% mallorquina, tot i que comercialitzen l’electricitat també fora de l’illa. A més, proporciona assessorament als clients en instal·lacions d’autoproducció solar i en la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, a més de serveis de telecomunicacions.

Terme de potència: 40,61192 €/kW/any

Tarifa fixa 24h: 12,4553 ct/kWh

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any