Ciència i Tecnologia

Febrer 2018

Aquests darrers anys han anat madurant un seguit de tecnologies que permeten d'imaginar, ara sí, un futur post-PC per a una bona part d’usuaris

25.02.18

Gener 2018

De la pseudociència dels ‘chemtrails’ a la ciència dels ‘contrails’

30.01.18