Cultura

Març 2017

«Obrir una ampolla de Marquès d’Alella del 1987 és remuntar-se a un moment de transformació en l’àmbit vinícola, que no va ser únicament local, sinó marcat per una tendència internacional»

11.03.17

L’oferta del festival, que combina continguts internacionals i locals, vol contribuir al debat sobre la nova televisió pública valenciana

10.03.17