Els autònoms que deixin de facturar, pel cap baix, un 75% menys en relació amb la mitjana de la facturació del semestre anterior o que hagin hagut de suspendre l’activitat per l’estat d’alarma tindran dret de rebre una prestació d’atur. Ho preveu el decret de mesures extraordinàries per a fer front a la Covid-19 explicat ahir pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i publicat avui al butlletí oficial de l’estat espanyol. Entre els requisits per acollir-s’hi, hi ha el d’haver estat afiliat a la Seguretat Social i en alta en el moment que es va decretar l’estat d’alarma i estar al corrent dels pagaments. En cas contrari, el treballador de compte propi tindrà un termini de trenta dies naturals improrrogables per a ingressar la quantitat pendent.

El decret també estableix que la quantitat que percebran els autònoms es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora. Si no s’acredita el període mínim per a tenir dret a la prestació, percebrà el 70% de la base mínima de cotització del règim d’autònoms o de treballadors del mar, si s’escau.

Pel que fa a la durada de la prestació, serà d’un mes i es podrà ampliar fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, si és que es prorroga, tal com va deixar entreveure el govern espanyol fa uns dies. El text també assegura que els autònoms no consumiran l’atur en cas que en un futur hi hagin de recórrer perquè cessen l’activitat.

Pel que fa a les empreses que es vegin obligades a suspendre un contracte per força major a conseqüència de la Covid-19, hauran d’acreditar la caiguda de l’activitat amb un informe davant l’autoritat laboral, que haurà de contrastar-ho i donar una resposta en un termini de cinc dies des de la sol·licitud. D’altra banda, el decret també preveu que les empreses estaran exemptes d’abonar el 75% en concepte de Seguretat Social i se’n bonificarà el 100% a les que tinguin menys 50 treballadors i es comprometin a mantenir-los.

VilaWeb necessita el vostre suport

El dret d'informació és indiscutible i, en dies com aquests que vivim, que tothom hi pugui tenir accés és més necessari que mai. A VilaWeb treballem de sempre per donar la millor informació possible amb accés lliure, sense barreres de pagament. Simplement demanem als qui pugueu i vulgueu pagar que ens ajudeu fent-vos-en subscriptors, per poder garantir la continuïtat i la independència del diari.

Trobareu més informació sobre les subscripcions en aquesta pàgina.

 

Vicent Partal
Director de VilaWeb