Els alumnes de 6è de primària i 4t d’ESO tenen un dèficit més gran de comunicació oral en català que no pas en castellà

  • En tots els indicadors avaluats, els alumnes tenen més mals resultats en llengua catalana que no pas en castellana

VilaWeb
Alumnes de la classe de 4t d’ESO de l’Institut Carles Rahola de Girona estudiant en els primers dies de curs (fotografia: ACN / Aleix Freixas).
ACN
11.10.2023 - 18:01
Actualització: 11.10.2023 - 18:30

Les proves d’avaluació de la comunicació oral dels alumnes de sisè de primària i de quart d’ESO mostren un dèficit més gran en llengua catalana que no pas en llengua castellana. Ho indiquen els resultats publicats pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, que assenyalen que en tots els indicadors avaluats els alumnes ha obtingut més mals resultats en català que no pas en castellà. A tall d’exemple, les proves de quart d’ESO mostren que en llengua castellana hi ha un 10% més d’alumnes capaços de fer servir un lèxic ric i precís que no pas en llengua catalana. En la mateixa línia, les dades indiquen que a sisè de primària un 80% dels alumnes vocalitza clarament, articula tots els sons i no fa servir mots crossa, mentre que en català el percentatge és d’un 72%.

Els exàmens en comunicació oral es van fer per primera vegada a alumnes de sisè de primària i quart d’ESO. En el cas del darrer curs de primària, els indicadors avaluats són el lèxic i la morfosintaxi, la fluïdesa, el llenguatge no verbal, l’adequació, la coherència i la participació. I, en el cas de quart d’ESO, se’n va avaluar el lèxic, la morfosintaxi, la fluïdesa, la interacció, l’adequació i l’estructura. Per a l’avaluació, es van fer establir quatre nivells: assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment satisfactori i no assoliment.

Tant a sisè de primària com a quart d’ESO, l’informe del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu mostra que els alumnes tenen un domini més gran de la comunicació oral en llengua castellana que no pas en la llengua catalana.

Segons l’informe, a sisè de primària, en llengua castellana hi ha un 15% més d’alumnes capaços de fer servir expressions i vocabulari precisos, sense interferències lingüístiques, així com oracions completes ben construïdes i connectades entre si, respecte de la llengua catalana. Així mateix, els alumnes que són capaços d’elaborar un discurs adequat a la situació comunicativa i que inclou tots els seus elements (el tema, l’emissor i el destinatari) representa el 70,4% en llengua catalana i el 84,5% en llengua castellana.

En el cas de l’últim curs de primària, l’informe indica que, malgrat que la xifra d’alumnes no competents en comunicació oral és baixa en ambdues llengües, el percentatge d’alumnes que es troba en el nivell de “no assoliment” en qualsevol dels ítems avaluats sempre és més alt en llengua catalana que no pas en llengua castellana.

Pel que fa als resultats de quart d’ESO, l’informe assenyala que l’alumnat que utilitza un lèxic pobre, amb interferències d’altres llengües, és superior en llengua catalana, amb un 7,6% en català i només un 2,6% en castellà. En la mateixa línia, els resultats indiquen que els alumnes que en llengua catalana són capaços de construir correctament les oracions amb un ús excel·lent dels connectors, sense errors de concordança verbal i amb un ús correcte dels pronoms febles, són un 8% menys dels que ho fan en llengua castellana.

També en el cas de quart d’ESO, l’anàlisi d’indicadors apunta que els alumnes que deixen frases sense acabar, amb incorreccions en la concordança verbal o en la conjugació i fan un discurs difícil d’entendre representen un 6% en llengua catalana i, en canvi, són tan sols un 2,6% en llengua castellana. Així mateix, segons l’informe, la major part dels alumnes fa servir un to de veu adequat, vocalitza correctament i presenta un ritme fluid en totes dues llengües, si bé els que mostren una vocalització excel·lent i un ritme molt fluid són un 8% més en llengua castellana que no en llengua catalana.

Les proves també van avaluar l’articulació dels fonemes en ambdues llengües. En el cas dels alumnes de quart d’ESO, els que articulen excel·lentment tots els fonemes i no mostren influències d’altres llengües són un 15% superiors en llengua castellana respecte de la llengua catalana (42% en castellà i 27,1% en català).

Només un 25% dels alumnes de quart d’ESO assoleix el nivell satisfactori en comunicació oral en anglès

L’alumnat també es va avaluar en comunicació oral en llengua anglesa. Segons l’informe del Consell, a quart d’ESO, el nivell d’assoliment en anglès és dispers: per una banda, les dades indiquen que hi ha força alumnes que mostren un nivell adequat (mitjà o alt) i d’altres, en canvi, presenten mancances considerables.

Per exemple, només un 25% dels alumnes assoleix el nivell satisfactori en tots els ítems de la comunicació oral en llengua anglesa, mentre que una cinquena part de l’alumnat no va assolir la competència oral en llengua anglesa. L’element del discurs que presenta més dificultats per als alumnes, segons l’anàlisi, és la morfosintaxi. Així, un 22% d’alumnes elabora frases breus o paraules soltes o inventades, amb errors molt bàsics com la concordança verbal o l’omissió del subjecte, que dificulten la comprensió.

Tanmateix, les dades apunten que el nivell de notabilitat i excel·lència en la llengua anglesa inclou més de la meitat de l’alumnat, els quals són els que utilitzen un lèxic d’entre bàsic a precís, amb oracions ben construïdes, amb pocs errors i mostren la capacitat de construir un discurs àgil, més o menys natural i amb bona pronunciació.

A sisè de primària, els resultats obtinguts evidencien que l’alumnat mostra un nivell d’assoliment de la comunicació oral en llengua anglesa ‘adequat’ al seu nivell educatiu. Així, el nivell de notabilitat, juntament amb el d’excel·lència, inclou un percentatge d’alumnes que oscil·la entre el 63,0% i el 96,1% en tots els elements avaluats. Segons l’informe el 34,5% de l’alumnat se situa en la notabilitat en el lèxic i la morfosintaxi, fet que, pel Consell, tot i utilitzar un vocabulari limitat, indica que l’alumne s’expressa correctament en la situació comunicativa plantejada. En aquest sentit, els que, a més, fan servir els connectors adequats representen el 28,5% del total.

Finalment, a l’últim curs de primària, més del 70% de l’alumnat parla anglès amb un ritme àgil, aturant-se, ocasionalment, per tornar-hi a començar. En canvi, un 24,7% s’expressa d’una manera monòtona amb silencis que dificulten la seva comprensió.

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any
Fer-me'n subscriptor