País Valencià

Octubre 2017

La presència del president de la Interagrupació de Falles a la contramanifestació que va voler rebentar el 9 d'Octubre ha sacsejat el món faller · S'ha posat en evidència que les actituds violentes ja no es reben amb silenci i aquiescència generals

15.10.17