Els hospitals públics catalans van atendre 619.776 persones diferents durant el 2016 i es van donar 56.523 més altes que el 2015, un 6,8% d’increment. L’estada mitjana va ser de 5,7 dies, davant dels 6,1 del 2015. El diagnòstic més freqüent entre les dones de 15 a 44 anys va ser d’embaràs i postpart, mentre que en els homes de la mateixa edat van ser les malalties digestives. Són algunes de les dades més rellevants de la Central de Resultats de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), presentats aquest dimarts.

Els hospitals públics catalans van atendre 619.776 persones diferents durant el 2016 i es van donar 56.523 més altes que el 2015, un 6,8% d’increment. L’estada mitjana va ser de 5,7 dies, davant dels 6,1 del 2015. El diagnòstic més freqüent entre les dones de 15 a 44 anys va ser d’embaràs i postpart, mentre que en els homes de la mateixa edat van ser les malalties digestives. Són algunes de les dades més rellevants de la Central de Resultats de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), presentats aquest dimarts.

La Central de Resultats fa enquestes periòdiques, i en l’atenció hospitalària de l’embaràs, el part i el postpart, l’índex de satisfacció és de 8,3 sobre 10, una dècima més que el 2013. En el cas de les urgències hospitalàries hi ha un índex de satisfacció del 7,5 sobre 10. Els aspectes pitjor valorats són la informació sobre el temps d’espera, que només va rebre el 46% dels pacients, davant del 34% del 2013. La comoditat a la sala d’espera també ha baixat, amb un 62% d’aprovació, davant del 69% de fa tres anys, i l’organització del servei baixa del 78 al 73% d’aprovació.

Però l’AQuAS constata que encara hi ha gent que va a les urgències hospitalàries sense necessitat. El 63% dels pacients són de grau 4 o 5, els de menor gravetat i que poden ser tractats en centres d’atenció primària. Només el 10,8% dels pacients que van acudir a urgències es van quedar ingressats, davant del rècord del 12,6% del 2013.La mortalitat a 30 dies per certes malalties seleccionades es manté en el 12,1%, mentre que la mortalitat a l’alta ha baixat del 8,1 al 7,8%.

Els reingressos per malalties com l’MPOC o la insuficiència cardíaca es mantenen estables, mentre que els de diabetis baixen.També destaca la reducció dels dies d’ingrés, que ha passat de 7,4 a 6,9 en les insuficiències cardíaques, i de 10,9 a 10 per la fractura de coll de fèmur des del 2013. Els ictus han passat de 8,1 a 7,4 dies en tres anys, i l’MPOC de 6,8 a 6,4. Les infeccions hospitalàries es mantenen estables amb lleugera tendència a la baixa.

Atenció Primària

A l’atenció primària es van atendre 5,74 milions de persones, un 76,8% de la població, davant dels 5,70 milions del 2015. Així, el 81% de les dones van acudir al CAP, davant del 72% dels homes. Per edats, hi van anar tots els majors de 75 anys, i gairebé la meitat d’aquests hi van anar més de 12 cops. Dels menors de dos anys, el 94% hi va anar almenys un cop, mentre que un 22% hi van anar més de 20 vegades. Els que van acudir menys vegades al CAP van ser els adolescents de 15 a 19 anys, unes quatre vegades, mentre que els de 90 anys hi van anar prop de 18 vegades.

En total es van fer 46 milions de visites, un 1,8% més que l’any anterior, amb una mitjana de vuit visites per persona i any, amb més visites per part de dones que dels homes. El 91,2% dels infants estan vacunats, mentre que només un 47,7% de la gent gran ho està. Un dels aspectes que destaca l’informe és que s’està reduint la sobremedicació i sobrediagnosi, evitant també proves diagnòstiques i tractaments innecessaris. Així, els pacients que prenen més de 10 medicaments alhora es van reduir de l’1,4 a l’1,2%, i les persones de més de 64 anys o polimedicades que consumeixen protectors d’estómac s’han reduït del 30 al 27%.

Les dones majors de 50 anys que van prendre bifosfonats per a l’osteoporosi van passar del 3,8% al 2,3%.Pel que fa a la història clínica compartida, s’ha passat de 9 milions a 15 milions de publicacions en l’atenció primària en un any. Als hospitals s’inclouen el 96% de les altes en l’historial compartit, i s’està implantant cada cop més en les consultes externes i l’hospitalització de dia.

Àmbit sociosanitari

En l’àmbit sociosanitari es van atendre més de 28.600 persones als centres de convalescència, amb una estada mitjana de 36 dies. Als centres de llarga estada es van atendre 16.600 persones, amb una estada mitjana de 121 dies. Les 32 unitats de subaguts, les primeres obertes el 2013, van atendre 9.600 pacients, dos terços dels quals procedents dels hospitals i una quarta part procedents de residències socials.L’índex de satisfacció també és alt, 8,4. El pitjor valorat és el menjar de l’hospital, que només rep l’aprovació del 68% dels pacients.

Salut mental

En l’àmbit de la salut mental es van atendre 230.000 persones, amb una mitjana de set visites anuals. El diagnòstic més freqüent en adults va ser el trastorn mental greu, amb un 36%, seguit de la depressió, amb un 33% i l’ansietat amb un 14%. La depressió afecta el 39% de les dones ateses i el 23% dels homes. En infants i joves, el diagnòstic més freqüent va ser el dèficit d’atenció amb un 33% de nens i un 19% de les nenes ateses.

El trastorn d’adaptació va afectar el 20% dels atesos i el trastorn mental greu el 14%. La depressió, l’autisme o les addiccions afecten el 37% dels pacients.L’índex de satisfacció dels adults és de 8,1. El pitjor valorat és el temps d’espera per respondre una trucada, amb un 69% d’aprovació, seguit de la freqüència de les visites amb el psiquiatre, amb un 74%.

SEM

Aquest informe inclou per primer cop l’atenció prestada pel SEM, que va atendre 1,47 milions de persones. En el denominat codi infart, el 92% dels pacients van ser atesos i traslladats a un hospital en menys de 90 minuts, i és la via més ràpida per davant del trasllat del propi pacient al CAP o a l’hospital.

En el cas de l’ictus, es van atendre 3.600 pacients, el 84% dels quals en menys de 20 minuts i el 95% van arribar a l’hospital en menys d’una hora i mitja. Els pacients amb politraumatismes van ser els més habituals, uns 9.500. El 98,7% van ser traslladats a l’hospital idoni, i el 92% van ser atesos en menys de 20 minuts.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]