‘La tertúlia proscrita’

Les dificultats del vot estranger el 27-S

  • El govern català ha detectat falta de diligència en algunes ambaixades i consulats · Presentarà una queixa formal per les incidències en una oficina del cens electoral

VilaWeb
Redacció
13.08.2015 - 06:00
Actualització: 13.08.2015 - 10:27

Els 200.000 catalans que viuen a l’estranger i que volen votar el 27-S tenen un precedent poc positiu. A les eleccions al parlament del novembre del 2012 molts ciutadans no van poder exercir el dret de vot. Hi va haver moltes incidències a tot el món i queixes dels entrebancs amb què es trobaven els ciutadans a ambaixades i consolats espanyols. Per a les eleccions del setembre, el govern preveu que la gestió del vot estranger funcionarà més bé, encara que els tràmits es facin durant l’agost, època de vacances, i ja ha rebut les primers queixes.

El govern segueix de prop el funcionament dels tràmits que han de fer els catalans que volen votar des de l’estranger. En alguns països —quatre fins ara— el govern ha tingut constància de manca de diligència dels respectius consolats o ambaixades espanyols. Algunes de les seus, amb l’arribada del període de vacances, poden limitar o aturar l’atenció que ofereixen, tot i l’adveniment dels comicis. El govern i els delegats de tot el món s’hi han posat en contacte per demanar la rapidesa necessària per a la tramitació de la documentació que cal per a votar des de fora de Catalunya. ‘La resposta del govern espanyol fins ara ha estat raonablement positiva’, explica el govern.

Queixa formal a l’oficina del cens

La Generalitat ja ha rebut queixes concretes de catalans residents a l’estranger que s’han trobat que l’oficina del cens electoral on havien enviat el fax per a votar tenia l’aparell espatllat. Concretament, han rebut la queixa d’un resident a Chicago i un resident a Hong Kong que van enviar un fax per a participar en els comicis i la resposta de l’oficina del cens de la demarcació de Lleida ha estat que el fax estava espatllat. Fonts del govern aclareixen que això no els impedeix votar, perquè tenen l’opció de fer-ho per correu certificat, però tenint en compte les dates i la distància, hi ha el risc que el correu certificat no arribi a temps. Per aquest motiu Governació ja ha vehiculat una queixa formal a l’oficina del cens electoral, que depèn de l’Institut d’Estadística espanyol.

A més del seguiment que fa el govern de les incidències, just després de la convocatòria del 27-S va enviar una carta al Ministeri d’Afers Estrangers espanyol demanant que facilités el vot estranger. Per la seva banda, la consellera Meritxell Borràs va enviar una carta a Correus reclamant que s’actués amb perfecció i no arribés res tard, perquè constava que a vegades havia estat així. Correus té un paper clau per al bon funcionament del vot estranger. L’inconvenient principal que hi pot haver és el retard amb la tramesa de la documentació de l’Oficina del Cens Electoral que ha de fer Correus entre l’1 i el 15 de setembre.

Si bé el govern preveu un bon funcionament dels tràmits, els terminis són molt ajustats. Per això, un dels imprevistos que pot afectar el vot estranger és la impugnació d’alguna de les candidatures. Si la Junta Electoral tarda dos o tres dies a fer-ne un dictamen, pot perillar el bon funcionament dels tràmits per al vot exterior.

Per evitar incidències, a més de la informació que posa a disposició el govern, l’ANC ha engegat una campanya per explicar els passos que cal seguir. La candidatura Junts pel Sí ha publicat un vídeo per explicar què cal fer per a votar des de fora. És aquest:

Els passos per a votar des de l’estranger

A les eleccions plebiscitàries del 27-S podran votar també els ciutadans residents a l’estranger que hagin tingut a Catalunya l’últim veïnatge administratiu i que acreditin aquesta condició al consolat espanyol corresponent, a més dels seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, de la manera que determini la llei. Per facilitar que tots els residents a l’estranger votin, el govern ha fet pública la informació detallada sobre la qüestió, en forma de preguntes i respostes, que reproduïm a continuació:

Què necessito per a votar si resideixo de manera permanentment a l’estranger?
Si residiu de manera permanent a l’estranger, podeu votar al vostre lloc de residència a l’estranger. Per fer-ho, cal que sigueu inscrit al cens electoral de residents absents a l’estranger (CERA) i adscrit en algun municipi de Catalunya.

Què he de fer per inscriure’m al cens electoral de residents absents a l’estranger (CERA)?
Per figurar al CERA heu d’emplenar un formulari de sol·licitud d’inscripció disponible a les oficines consulars. Les persones majors d’edat donades d’alta al Registre de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents formen part automàticament del CERA.

Puc consultar si sóc inscrit al CERA i modificar les dades que hi apareixen?
Sí. Les llistes electorals vigents s’exposaran als consolats entre el 10 i el 17 d’agost (tots dos inclosos). És convenient de fer aquesta consulta no solament per a comprovar si hi figureu inscrit, sinó també per a verificar que les vostres dades són correctes i, en cas que no ho siguin, sol·licitar-ne la modificació no més tard del 17 d’agost, perquè es tramiti a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent. Es recomana especialment la consulta del CERA a les següents persones: els qui s’hagin traslladat recentment a l’estranger o hagin canviat de domicili i persones que hagin fet divuit anys recentment.

Els electors que resideixen a l’estranger han de fer una sol·licitud per a votar?
Entre el 4 i el 29 d’agost, els electors inscrits al cens d’electors absents a l’estranger (CERA) han de formular la sol·licitud de vot que anirà adreçada a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral. L’enviament de la sol·licitud es pot fer per Internet, correu postal o fax. En el cas que opteu per l’enviament de la documentació per internet heu d’entrar al tràmit ‘Sol·licitud de vot CERA‘, publicat a la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En el cas que opteu per formular la sol·licitud de vot per correu postal o fax heu d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de vot que us trametrà l’Oficina del Cens Electoral. També el trobareu a la vostra ambaixada o consolat i a www.parlament2015.catwww.exteriores.gob.es o www.ine.es. És important que penseu a signar-lo.

Quina documentació electoral tramet l’Oficina del Cens Electoral?
La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral us tramet per correu no més tard del 15 de setembre (a aquest termini s’ha de sumar el temps que trigui a arribar la documentació a l’adreça a l’estranger) la documentació següent:

—Un full informatiu.
—Una papereta de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre de votació en què s’introduirà la papereta corresponent.
—Dos certificats d’inscripció al cens electoral.
—Un sobre en el qual figurarà l’adreça de la junta electoral provincial corresponent.
—Un sobre amb l’adreça de l’ambaixada o consolat.
—L’imprès de sol·licitud de devolució de les despeses d’enviament del vot per correu.

Un cop rebi la documentació electoral, com puc votar?
Un cop hàgiu rebut la documentació, heu d’escollir la papereta de la candidatura, introduir-la al sobre de votació i tancar-lo. En el cas que vulgueu votar en blanc, no heu d’introduir la papereta dins del sobre de votació.  A continuació, heu d’introduir al sobre adreçat a la junta electoral provincial el sobre de votació, juntament amb un dels exemplars del certificat d’inscripció al cens electoral i una fotocòpia del passaport o del document d’identitat (o bé el certificat de nacionalitat o el certificat d’inscripció al registre de matrícula consular, expedits pel consolat espanyol al país de residència).

A partir d’aquí podeu optar per:

—Votar per correu: introduint el sobre tancat adreçat a la junta electoral provincial al sobre adreçat al consolat (oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica) el qual, a més a més, inclourà el segon certificat d’inscripció al cens i, si ho voleu, l’imprès emplenat per a la devolució de despeses d’enviament. Un cop el tanqueu, heu d’enviar aquest sobre a l’oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica on sigueu adscrit, per correu certificat, no més tard del 22 de setembre.
—Votar a l’urna: dipositant el vot, personalment, en una urna habilitada a dependències consulars entre el 23 i el 25 de setembre (tots dos inclosos). En aquest cas heu d’introduir el sobre de votació juntament amb un dels exemplars del certificat d’inscripció al cens electoral i una fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedits per les autoritats espanyoles (o bé el certificat de nacionalitat o certificat d’inscripció al registre de matrícula consular expedit pel consolat espanyol al país de residència) al sobre adreçat a la junta electoral provincial.
—Lliurar personalment aquest sobre a l’oficina o secció consular en què sigueu inscrit, amb l’acreditació prèvia de la vostra identitat davant el funcionari consular, mitjançant el passaport, el document d’identitat o el certificat de nacionalitat o d’inscripció al registre de matrícula consular, expedit pel consolat espanyol al país de residència, amb l’exhibició prèvia i el lliurament de l’altre certificat d’inscripció al CERA.
—Dipositar en una urna el sobre adreçat a la junta electoral provincial un cop que el funcionari consular estampi el segell de l’oficina consular al sobre i hi faci constar la data de dipòsit.

Si estic inscrit al CERA i durant el procés electoral em trobo temporalment a l’estat espanyol, puc votar?
Sí. Si esteu inscrits al cens d’electors residents absents a l’estranger (CERA) i durant la convocatòria del procés electoral sou temporalment a Catalunya, podeu sol·licitar el vot per correu a partir del 4 d’agost i fins el 17 de setembre, tots dos inclosos, sense que això us impliqui la baixa al CERA.

Per sol·licitar el vot per correu, heu d’emplenar la sol·licitud, disponible a qualsevol oficina de Correus, indicant expressament la vostra inscripció al cens de residents absents a l’estranger, signar-la i l’adreçar-la a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent. Heu d’indicar una adreça a l’estat espanyol on voleu rebre la documentació.

Si ja s’ha enviat la documentació d’inscripció, perquè ja l’havíeu sol·licitat a l’estranger, rebreu un certificat d’inscripció amb la marca ‘duplicat’.

Un cop hàgiu rebut la documentació electoral a la direcció que hàgiu indicat a la sol·licitud, heu d’enviar el vostre vot per correu certificat no més tard del 23 de setembre. Heu de tenir present que ja no podreu votar personalment a la mesa electoral.

—Vot dels electors que es troben temporalment a l’estranger (ERTA)

Com puc votar si em trobo temporalment a l’estranger?
Si us trobeu temporalment a l’estranger durant el procés electoral, disposeu de l’opció de votar a l’estranger, sempre que ho hàgiu sol·licitat prèviament. Per a formular la sol·licitud, cal que sigueu inscrit al registre de matrícula consular com a no resident, cosa que es pot fer el mateix moment que empleneu, personalment, la sol·licitud a les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades. Un cop us hi hàgiu inscrit, heu de sol·licitar la documentació per a exercir el dret de vot a l’estranger. El termini per a presentar la sol·licitud comença el 4 d’agost i acaba el 29 d’agost.

Quan rebré la documentació?
La delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral us trametrà, per correu certificat i urgent, entre l’1 i el 15 de setembre la documentació electoral per a votar a l’adreça a l’estranger indicada a la vostra sol·licitud.

Com he de votar?
Una vegada rebuda la documentació, heu d’introduir la papereta de la candidatura que heu escollit dintre del sobre de votació. En el cas que opteu per l’opció de vot en blanc, no heu d’introduir cap papereta dins del sobre de votació.

A continuació, introduïu al sobre adreçat al president de la mesa electoral que us correspon: el sobre de votació, el certificat d’inscripció al cens electoral i l’imprès formalitzat per a la devolució de les despeses d’enviament, si ho voleu.

Posteriorment, heu d’enviar-lo amb caràcter certificat, a la mesa electoral corresponent, no més tard del 23 de setembre. És indispensable que al sobre adreçat a la mesa electoral sigui ben visible el mata-segells o la inscripció oficial d’una oficina de Correus de l’estat corresponent, amb la data que certifiqui que s’ha remès dins el termini previst, perquè el vot es consideri vàlid.

Més notícies

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any