Condicions generals de contractació

  1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les modalitats que en cada moment es promoguin per la web del diari vilaweb.cat.

L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l’eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què s’enviï amb el formulari degudament omplert.

Un cop acceptades les condicions i enviada la sol∙licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment a instàncies de Partal Maresma i Associats, S.L. i tindran efecte a partir del moment que es publiquin a http://www.vilaweb.cat.

  1. Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de http://www.vilaweb.cat.

  1. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin. En termes generals, es pagarà al començament de la subscripció.

  1. Modificació i anul∙lació de subscripció

No s’admeten modificacions ni revocacions de subscripcions un cop efectuada l’acceptació.

  1. Renovació

Les subscripcions es renovaran pel mateix període contractat, tret que l’usuari comuniqui la voluntat de no renovar en el termini mínim d’un mes d’antelació a l’acabament. Se n’exceptuen les subscripcions trimestrals, en què el pre-avís haurà de ser d’un mínim de 15 dies.

La voluntat de no renovar es comunicarà al Departament de Subscripcions, trucant al telèfon 934 426 439 o per correu electrònic a l’adreça administracio@partal.cat.

Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a suport@vilaweb.cat per fer qualsevol consulta relativa a les subscripcions i els seus serveis.

Les renovacions es faran en els termes que constin a l’oferta de subscripció.

  1. Propietat intel·lectual

Són titularitat de Partal, Maresma i Associats S.L. els drets de propietat intel∙lectual i industrial del diari electrònic http://www.vilaweb.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i més elements que formen part del lloc web. Tots els drets són reservats.

  1. Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web http://www.vilaweb.cat. En termes generals, les subscripcions digitals són immediates.
b) La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.
c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web http://www.vilaweb.cat, que es consideren reproduïdes i seran aplicables en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en les condicions generals.
d) En cap cas l’usuari no serà facultat per a:
—L’ús comercial dels continguts del lloc web http://www.vilaweb.cat.
—L’ús de continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
—Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
—Causar danys en els sistemes físics i lògics de VilaWeb, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que siguin susceptibles d’originar els danys esmentats.
—Provar d’accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.
—L’incompliment d’aquestes condicions generals facultarà Partal,Maresma i Associats S.L, empresa editora de VilaWeb, a restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

  1. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que ens proporcionis amb motiu de la subscripció a través de http://www.vilaweb.cat seran tractades per Partal Maresma i Associats SL com a responsable del tractament. Les recollim amb la finalitat de formar part de la base de dades d’usuaris de la botiga i poder comprar productes de la Botiga. Les recollim sobre la base de la relació contractual que s’estableix en el cas que siguis subscriptor o client. Així mateix podem recaptar les seves dades per informar-li per rebre informació comercial de productes i serveis de VilaWeb sobre la base del consentiment. No es preveuen cessions a tercers ni transferències a tercers païsosPodràs exercir els teus drets d’accés, rectificació i limitació, i suprimir les dades a dades@vilaweb.cat, així com el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra Política de privadesa.

  1. Documents contractuals

La documentació contractual és constituïda per l’oferta que consta a http://www.vilaweb.cat, el formulari tramès per l’usuari i per les presents condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal de http://www.vilaweb.cat i la nostra Política de privadesa.

  1. Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta, per expressa submissió, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.