Els detalls del pla de desconfinament de Sánchez: qui es podrà moure i què tornarà a obrir?

  • El govern espanyol imposa un pla centralitzat i per províncies que preveu quatre fases per a anar reobrint establiments i tornar a l'activitat social

VilaWeb
Redacció
02.05.2020 - 20:30
Actualització: 02.05.2020 - 20:36

El pla presentat pel govern de Pedro Sánchez inclou un desconfinament en quatre fases d’una durada mínima de dues setmanes cadascuna, de manera que la llargada de tot aquest procés serà de vuit setmanes pel cap baix, és a dir, fins al final de juny. Cada dues setmanes el govern espanyol avaluarà la situació d’evolució de l’epidèmia de la Covid-19 i el grau de saturació dels hospitals per decidir si passa a la fase següent o bé si ha d’endarrerir l’avenç del desconfinament o fer algun pas enrere.

Un desconfinament per províncies

El govern espanyol vol mantenir l’estat d’alarma en aquest procés, i la gestió, centralitzada en el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ara ha anat un pas més enllà: ha imposat les províncies com a unitat de desconfinament. També diu que el desconfinament serà asimètric. És a dir, que una zona geogràfica anirà més de pressa si la realitat epidemiològica hi és més bona, però el govern de Sánchez imposa que aquesta zona geogràfica sigui la província, cosa que contravé el criteri científic sobre la manera de fer el desconfinament per territoris.

Qui controlarà les fases?

El ministre de Sanitat. ‘Decidirà en quina fase es troba qualsevol territori del país, d’acord amb els paràmetres que conformen el panell d’indicadors [és a dir, els criteris tècnics sanitaris, de mobilitat, econòmics, etc. per a decidir la fase de desconfinament]’, diu el pla de la Moncloa.

Quin paper es reserva als governs autonòmics?

El govern espanyol els relega a ‘escoltar les entitats locals afectades’ per a ‘proposar al ministre de Sanitat que un territori concret de la seva comunitat sigui declarat en una fase diferent’ del procés de relaxament. Els governs autonòmics hauran d’aportar ‘un informe motivat’ i el ministre Illa serà qui decidirà què concedeix i què no.

Heus ací les quatre fases de desconfinament descrites en el pla del govern espanyol, i les implicacions que té cadascuna en diversos àmbits.

La fase 0

Aquesta primera fase és la situació actual. Preveu la sortida de la mainada, començada el cap de setmana passat, durant una hora el dia entre les 9.00 i les 21.00, sempre que sigui acompanyat d’un adult, i un màxim de tres menors de catorze anys alhora, que siguin d’un mateix nucli familiar. A partir de dissabte, segons les instruccions del govern espanyol, els adults podran fer un únic passeig amb la persona amb qui es convisqui i a un màxim d’un quilòmetre de distància entre les 06.00 i 10.00 i entre les 20.00 i les 23.00. Els que facin esport podran circular en solitari a les mateixes hores per tot el terme del municipi on resideixen una única vegada al dia. Els avis i persones dependents tenen una franja de 10.00 a 11.00 i de 19.00 a 20.00. Els passejos dels nens es restringeixen ara a la franja d’entre les 12.00 i les 19.00. Aquestes franges no s’apliquen als municipis de menys de 5.000 habitants. El govern català ha fet públiques unes recomanacions de sortida per franges horàries, però de moment no s’ha pronunciat sobre el pla imposat pel govern espanyol.

La setmana vinent la fase 0 s’imposarà a tot l’estat espanyol, tret de l’illa de Formentera, que podrà passar a la fase 1. Aquesta fase 0 implicarà l’obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients. Aquests locals hauran de garantir al màxim la protecció individual. Hauran d’establir un horari d’atenció preferent per a més grans de seixanta-cinc anys.

S’obriran restaurants i cafeteries per preparar menjar per a endur-se, però no es podrà consumir dins el local. No es permetrà l’activitat hotelera ni d’allotjaments turístics. S’obriran els arxius. En l’àmbit esportiu, es permetran els entrenaments individuals de professionals i federats i l’activitat esportiva sense contacte i, pel que fa a l’activitat no professional, es podrà fer esport de manera individual, anar amb bicicleta, córrer, patinar, fer surf, etc.; sempre mantenint la distància de seguretat i amb màscara quan sigui possible.

S’augmentarà progressivament la freqüència en el transport públic i no hi haurà canvis en la mobilitat i el transport interurbà.

La fase 1

La fase 1 es començarà a aplicar l’11 de maig, tret de Formentera –i, fora dels Països Catalans, algunes illes canàries–, on en principi s’aplicarà a partir de dilluns vinent, 4 de maig. En aquesta fase s’obrirà el petit comerç –fins a 400 metres quadrats– i allotjaments turístics sense utilització de zones comunes i amb restriccions, i amb una atenció preferent per als majors de 65 anys.

Es preveu el contacte social en grups de 10 persones no vulnerables ni amb malalties prèvies, en domicilis i espais públics; una ocupació limitada dels vehicles privats, tret de les persones que convisquin juntes, que podran anar plegades; es permetran vetlles de difunts amb un nombre limitat de familiars, amb protocols de distància física i de seguretat.

D’una altra banda, es reactivaran progressivament els serveis socials, ‘amb una atenció prioritària als col·lectius més desfavorits’, és a dir, persones amb discapacitat, les teràpies de rehabilitació, psicosocials… I també l’atenció domiciliària i el seguiment continu a la gent gran que no visqui en residències.

Els centres educatius obriran per fer-ne desinfecció, condicionament i treball administratiu i d’investigació, i s’obriran els laboratoris universitaris. Es preveu que es puguin fer seminaris i congressos científics respectant la distància social i amb menys de trenta assistents.

Pel que fa al comerç, es preveu l’obertura generalitzada dels locals i establiments comercials que no siguin centres o grans espais comercials. L’aforament es limitarà al 30%, amb distància de seguretat de dos metres i quan sigui possible que només romangui un client dins l’establiment. A més, deixa a mans dels ajuntaments que reactivin l’activitat dels mercats a l’aire lliure no sedentaris, amb un sistema de control de l’aforament que el limiti al 25% als llocs habituals.

Es podran obrir les terrasses dels bars i restaurants, amb una ocupació màxima del 50% de les taules bo i assegurant la distància de seguretat entre clients. Deixa a mans de l’ajuntament de poder permetre més extensió de la terrassa perquè hi hagi més ocupació de clients però respectant la proporció de taules/superfície del 50%.

Podran obrir les biblioteques amb una limitació de l’aforament, i els actes i espectacles culturals amb menys de trenta persones en llocs tancats, amb un terç d’ocupació de l’aforament. Els actes culturals a l’aire lliure també es podran fer si tenen un aforament de menys de dues-centes persones, sempre que estiguin assegudes i mantenint la distància necessària. Els museus podran reobrir, però només per a visites, i no pas per a activitats culturals, amb un terç de l’aforament permès.

També és previst que es pugui reprendre el turisme actiu i de natura per a grups limitats i la producció audiovisual i la filmació de cinema i de sèries.

En l’àmbit esportiu, s’obriran les instal·lacions a l’aire lliure sense públic per practicar esports sense contacte directe, com ara l’atletisme i el tennis. Es podrà fer activitat esportiva individual amb cita prèvia en centre esportius que no impliquin el contacte físic ni l’ús de vestidors.

Els llocs de culte religiós podran obrir amb un terç de l’aforament.

El transport públic urbà i interurbà recuperarà una oferta de servei entre el 80% i el 100%. Pel que fa a la mobilitat de mitjana i llarga distància amb bus o tren, es mantindrà l’oferta del 30% del servei i els combois i vehicles podran anar mig plens.

També es permetran obres petites de rehabilitació en locals tancats i a habitatges buits.

La fase 2

Aquesta fase es començaria a aplicar la setmana del 25 de maig, com a molt aviat. És una fase intermèdia que amplia algunes de les restriccions de la fase 1.

Preveu que hi hagi contacte social en grups més amplis, per a persones no vulnerables ni amb malalties prèvies. Es permetran els viatges a segones residències sempre que siguin dins la mateixa província. Es podran fer casaments amb un nombre limitat d’assistents, i les vetlles per a difunts es podran fer amb un nombre menys limitat de familiars.

Un familiar podrà visitar persones amb discapacitat a residències i en habitatges tutelats.

Pel que fa a l’àmbit educatiu, obriran els cursos d’infantil a sis anys per a les famílies que acreditin que els pares han de fer tots dos feina presencial sense possibilitat de flexibilització, i sempre limitant l’aforament a l’aula. D’una altra banda, i amb caràcter voluntari, els cursos de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i 2n de cicles de grau mitjà i superior començaran amb una divisió dels grups de més de quinze estudiants al 50% per a assistència alterna o en semigrups paral·lels. També es permetrà l’obertura dels centres d’Educació Especial i l’assistència dels alumnes serà voluntària.

Els seminaris científics es podran fer si apleguen menys de cinquanta participants i s’obriran al públic els museus de ciència i tecnologia amb les mateixes normes imposades a la resta de museus i centres culturals.

Aquesta fase preveu l’obertura dels centres comercials, amb la prohibició de fer ús de les zones comunes i recreatives, amb un aforament limitat del 40%.

També és previst de reobrir els centres educatius i de formació, com ara acadèmies i autoescoles, amb les mesures d’higiene i de seguretat corresponents.

En hoteleria, es podrà consumir dins el local amb servei a taula però amb una garantia de separació entre clients, amb una limitació d’un terç de l’aforament. Als hotels, les zones comunes podran obrir però només amb un terç de l’espai ocupat. I es podrà reprendre la caça i la pesca esportiva.

Els cinemes, teatres i auditoris amb butaca pre-assignada podran reobrir amb una limitació d’un terç de l’aforament, de la mateixa manera i amb les mateixes condicions que els monuments i altres equipaments culturals. Les sales d’exposicions i de conferències, també, amb un terç de l’aforament i els espectacles culturals en llocs tancats es podran fer si apleguen menys de cinquanta persones; i, en els espais oberts, menys de quatre-centes.

En esports, es preveu la represa dels campionats professionals amb partits a porta tancada o amb limitació d’aforament, i es podran retransmetre. També es podran fer activitats i espectacles esportius a l’aire lliure amb limitacions, i es podran obrir les instal·lacions esportives en espais tancats i sense públic sempre que sigui per practicar esports sense contacte.

Els llocs de culte religiós podran obrir amb la meitat de l’aforament.

La fase 3

En aquesta fase, que s’aplicaria des de mitjan mes de juny, el pla preveu la reobertura de totes les activitats però mantenint les mesures de seguretat i distància.

En l’àmbit laboral es preveu que hi hagi protocols de reincorporació presencial a les empreses, amb un horari esglaonat i amb garanties de conciliació.

També es preveu l’establiment de mesures per a la protecció específica de grups vulnerables concrets en el desenvolupament de les mesures d’alleujament del confinament.

Tant en el cas de casaments com de vetlles de difunts, es preveu un augment del nombre permès de participants, i que s’ampliïn també els assistents en els congressos i seminaris de tipus científic fins a vuitanta persones.

En el comerç, s’aixecarà la prohibició d’ús de les zones comunes i les zones recreatives dels centres comercials, i l’aforament permès serà del 50%. També per als hotels i allotjaments turístics, garantint la distància de seguretat. I es permetran les consumicions dempeus, a la barra, amb una separació mínima d’un metre i mig entre els clients i la barra. A les terrasses, la limitació d’aforament serà també del 50%, i els bars i les discoteques podran obrir si limiten l’aforament a una tercera part.

En l’àmbit cultural, podran obrir les sales d’arts escèniques i musicals amb un terç de l’aforament, i també els parcs temàtics i d’oci a l’aire lliure amb menys de vuit-centes persones, sempre que el públic estigui assegut i mantenint la distància de seguretat.

En esports, es podran fer partits amb un màxim d’un terç de l’aforament.

Tots els serveis de transport públic funcionaran al 100%, s’eliminarà la limitació normativa sobre l’embarcament de passatgers als ferris i s’autoritzaran les activitats nàutiques de lleure.

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any