El Ministeri d’Educació espanyol ha rectificat l’ordre ministerial que fixava les proves d’avaluació final de quart d’ESO pels mesos d’abril, maig o juny i el departament d’Ensenyament podrà fer-les quan vulgui. El govern espanyol ha publicat una ‘correcció d’errors’ al BOE que diu que ‘preferentment’ s’han de fer en aquestes dates, la qual cosa obre la porta a què les comunitats autònomes puguin fer-les quan vulguin i no només durant l’últim trimestre.

Per tant, amb aquest canvi, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu podrà fer aquestes proves durant la primera setmana de febrer com tenia previst. El Ministeri d’Educació espanyol va publicar dimarts passat al BOE l’ordre que regula les proves d’avaluació final de l’ESO que es duen a terme l’últim curs d’aquesta etapa.

El govern espanyol estableix que aquestes proves, després de la moratòria que es va plantejar a les revàlides previstes amb la LOMCE, a l’espera d’un pacte per l’educació, no tindran encara efectes acadèmics, sinó tan sols de diagnòstic, una característica que ja es donava a Catalunya, des que es van començar a implantar.

L’ordre del BOE planteja que les proves tinguin un caràcter mostral, però que les diferents comunitats autònomes poden ampliar el nombre de centres que les fan o estendre-les amb caràcter censal, és a dir, que els facin tots els alumnes. Aquest era el model que, fins ara, se seguia a Catalunya, per poder fer un diagnòstic del sistema.Les proves d’aquest curs, segons el ministeri, avaluaran les competències matemàtica, lingüística (en llengua castellana, primera llengua estrangera i en les comunitats autònomes amb llengua cooficial, també aquesta matèria) i la competència social i cívica, en proves que duraran seixanta minuts amb quinze minuts de descans entre cada examen. El ministeri estableix que els centres organitzin les proves en quatre dies, ampliable a cinc en el cas de les comunitats amb llegua cooficial.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]