NotÝcies

Dimartsá 08.07.2014á 15:25

Autor/s: ACN

El govern aprova el primer trÓmit de la llei que ordenarÓ el personal funcionari de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya

Es tracta d'un dels passos del nou model de la hisenda catalana

Men?ame
 

El govern ha donat el vist-i-plau a la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei sobre l'ordenació de cossos i escales d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Segons que ha explicat l'executiu, és el primer tràmit de la futura llei que unificarà en únic text legal totes les normes de regulació i especificitats pròpies del personal funcionari de l'agència, en el marc de la normativa general de la funció pública.

Concretament, es vol regular el règim del personal que pertany als cossos i escales d'adscripció exclusiva a l'ATC, modificant i adaptant les seves funcions, els sistemes d'integració als cossos, la selecció i provisió, la carrera administrativa, el règim d'incompatibilitats, el règim de dedicació i el règim transitori. 

D'aquesta manera, es vol millorar l'organització i el funcionament, i controlar i ordenar el procés de transformació i transició entre l'actual model d'Agència Tributària de Catalunya i el futur i a la consolidació de l'ens.

Aquest acord és 'un pas més en la voluntat del govern d'establir el marc legal necessari per al desenvolupament i desplegament ordenat d'un nou model d'Agència Tributària de Catalunya', segons que destaca l'executiu. L'objectiu d'aquest marc legal és, d'una banda, establir les bases per poder fer una planificació administrativa dels recursos humans que seran necessaris per desenvolupar totes les competències que actualment té atribuïdes l'ATC, com la recaptació executiva i la gestió dels tributs propis i els cedits totalment. I d'una altra, fer les previsions normatives necessàries per dissenyar i adequar el creixement ordenat del seu model organitzatiu per fer possible la futura administració tributària pròpia de Catalunya. 

El govern recorda que aquesta mesura no té un impacte pressupostari directe, perquè no crea cap estructura nova, no amplia dotacions ni tampoc no modifica retribucions. També assenyala que el mes de gener passat, en el marc de la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va instar el govern a presentar al parlament, en el termini de sis mesos, un projecte de llei sobre l'ordenació dels cossos i escales d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya, amb la finalitat d'adequar les estructures corporatives a les diferents funcions i competències que té assignades i que hagi d'assumir.