Notícies

Dijous  25.10.2012  06:00

Autor/s: Montserrat Serra

Damià Pons: 'El Consell de Mallorca té la responsabilitat política i moral de l'Espai Mallorca'

L'historiador de la cultura i creador de l'Espai Mallorca el 1998 lamenta el tancament del centre · Ataca la política del consell i del govern balear actuals

Men?ame
 

El Consell de Mallorca s'ha desentès del futur de l'Espai Mallorca dient que aquest centre no li pertocava, que s'havia limitat a prestar-li un ajut anual. Però fou a iniciativa del Consell i del conseller Damià Pons que es va fundar l'Espai Mallorca l'any 1998.

Hem parlar amb Pons, professor de literatura, investigador de la història de la cultura, militant del PSM, que aclareix l'origen i la finalitat de l'Espai Mallorca, i la la responsabilitat del consell en la viabilitat del projecte.

—L'any 1998 éreu conseller de Cultura del Consell de Mallorca i va instituir l'Espai Mallorca de Barcelona. Amb quina finalitat?
—La voluntat era de fer ben visible la cultura de les Illes Balears a Barcelona, capital i caixa de ressonància de la cultura catalana. Contenia una gran llibreria, a més de productes culturals i gastronòmics de les Illes Balears. També es va articular un programa d'activitats: presentació de llibres d'autors balears, exposicions… Era un espai de referència dels creadors de les Illes Balears i del turisme cultural.  

—Per què es va externalitzar la gestió de l'Espai Mallorca i es va confiar al Gremi d'Editors Balear?
—La idea inicial era de conjuminar totes les entitats i institucions possibles perquè que hi donassin suport, a partir de la iniciativa del Consell de Mallorca. S'hi van vincular el gremi d'editors, l'Associació de galeristes d'art, la Fundació 'la Caixa' i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Però el compromís màxim i primer amb l'Espai Mallorca era del Consell de Mallorca. I es va establir un conveni amb el Gremi d'Editors, perquè era el sector cultural més implicat. El gremi gestionava l'espai amb el compromís polític del Consell de Mallorca de traspassar uns diners anuals per sufragar el lloguer, les despeses de personal, etc. En aquest sentit, l'Espai Mallorca va entrar en crisi quan el Consell va deixar de complir els seus compromisos. El Consell de Mallorca s'ha trobat amb un nivell de pressupost baixíssim i l'Espai Mallorca n'ha estat la víctima: el Consell ha deixat de pagar els diners al gremi, i el gremi no ha pogut assumir unes despeses desproporcionades. En aquest afer, el gremi és un mitjancer; mai no hauria pogut ni volgut assumir un projecte d'aquestes característiques sense el Consell. Ha de quedar ben clar: el Consell és absolutament responsable de l'Espai Mallorca, amb el qual feia quinze anys que estava compromès. El Consell de Mallorca té la responsabilitat política i moral de l'Espai Mallorca.  

—Per què no es va dotar l'Espai Mallorca d'una cobertura jurídica millor?
—En una segona fase, l'Espai Mallorca s'hauria d'haver consolidat jurídicament, convertit en un consorci entre les institucions i entitats vinculades (l'any 1999 jo vaig deixar el Consell de Mallorca i vaig passar al govern balear i aquest moment ja no el vaig viure directament). De totes maneres, l'haurien eliminat igualment. Perquè els qui governen ara no tenen gens de voluntat política de mantenir viu l'Espai Mallorca. Són incapaços de valorar la funció cultural que fa. El govern suprimeix cada setmana consorcis i institucions públiques. Suprimeixen tot el suport als projectes de cultura en català, i minoritzen la nostra cultura d'una manera alarmant.  

—Hi veieu cap sortida, al tancament de l'Espai Mallorca?
—Cal una institució balear que vulgui mantenir l'Espai Mallorca, perquè econòmicament tan sols és viable si hi ha una institució pública al darrere. L'Espai Mallorca és un servei cultural, és un servei públic.

—Us sap greu aquest final?
—Em dol i molt. Però estic un poc vacunat: després d'haver estat quatre anys al Consell de Mallorca i quatre anys més al govern, no saps la mà de projectes que vam crear que ja han desmantellat. L'Espai Mallorca s'havia convertit en un punt de referència cultural a Barcelona, s'havia fet una feina molt positiva. El mal és que a les Balears no hi ha res que tingui durabilitat, tot és efímer i regressiu. És terrible.

Men?ame