Notícies

Diumenge  13.12.2009  06:00

Un sistema informàtic assegura que només es pot votar una vegada

Les consultes han bastit un complet sistema informàtic per a identificar els electors que voten i assegurar que només ho poden fer una vegada. 

Men?ame
 

El programa usat substitueix el cens. Amb les dades del padró com a base qui vagi a votar haurà d'ensenyar un document identificatiu. Aquest s'entrarà en la base de dades a la qual estaran connectats tots els col·legis electorals i impedirà que ningú pugui intentar votar en dos col·legis diferents. La informació és encriptada i es destruirà un cop recomptats els vots.

El sistema creat per a les consultes també permetrà una difusió ràpida dels resultats i sobretot de la xifra de participació que es podrà saber tot just tanquin els col·legis electorals, a les vuit del vespre. Totes les dades tant de participació com els resultats s'enviaran a través d'internet. 

Els equips informàtics de la campanya han establerts protocols de seguretat per a evitar que es puguin perdre les dades o que puguin haver-hi atacs informàtics.