Notícies

Dimarts  04.08.2009  14:15

El Consell Consultiu conclou que el FROB infringeix l'estatut

El govern té ara tres mesos per a presentar un recurs al Constitucional · El dictamen analitza els articles 6, 7 i 8 del decret i la disposició final sisena

Men?ame
 

El Consell Consultiu ha conclòs que el Fons de Reestructuració d'Ordenació Bancària (FROB) 'infringeix' l'estatut. Segons el dictamen, que el govern català ha rebut aquest migdia, el decret llei (pdf) aprovat pel govern espanyol és contrari a l'estatut perquè anul·la el dret de veto de les comunitats autònomes en cas de creació o fusió de caixes d'estalvi intervingudes pel Banc d'Espanya. El Consell de Govern va acordar el 21 de juliol passat de demanar aquest dictamen per saber si el FROB vulnerava competències de la Generalitat.

El govern té ara fins al mes d'octubre (tres mesos comptats a partir de l'aprovació del decret) per decidir si presenta un recurs al Tribunal Constitucional o si, en canvi, prefereix començar un procés de resolució de discrepàncies, que consisteix a començar una negociació amb l'estat espanyol per afinar els aspectes més punxeguts. Aquesta negociació podria durar sis mesos a partir de l'inici del procés.

L'article 8 i la disposició final sisena 'infringeixen' l'estatut

El dictamen del Consultiu analitza els articles del 6 al 8 del decret i la disposició final sisena, i no l'article 9 com apunten algunes informacions. De fet, la principal preocupació del govern, quant a possible invasió de competències, és el punt vuitè del decret llei. Aquest punt clarament deixa als governs autonòmics un pes purament residual, en un eventual procés de fusions de caixes. I, segons el nou estatut, la competència sobre caixes i la vigilància sobre les possibles fusions és exclusiva del govern català.

El Consultiu confirma la invasió competencial, atès que determina que l'article 8 i la disposició final sisena del FROB 'infringeixen' l'estatut i, per tant, són 'inconstitucionals'. Segons el dictamen, aquest article 8 'impedeix exercir la titularitat de la competència executiva del Govern de la Generalitat per autoritzar les fusions de caixes d'estalvi domiciliades a Catalunya'. A més, el Consultiu considera que aquest article 'entra en directa contradicció' amb la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya.

L'article 120 de l'estatut estableix que la Generalitat té competència exclusiva en matèria de caixes d'estalvi amb domicili a Catalunya. Dins d'aquesta competència exclusiva, inclou 'el règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre' de caixes. Aquest és l'article que, segons el Consultiu, infringeix el FROB.

Aval de la jurisprudència del TC

El dictamen també cita sentències anteriors del Constitucional que reconeixen 'la competència autonòmica per concedir l'autorització de la creació de les caixes i per a la ulterior tramitació del corresponent expedient'. De fet, abans de l'aprovació de l'estatut actual, la jurisprudència constitucional ja havia establert una doctrina que 'en general reconeix competències exclusives a les comunitats autònomes sobre el règim jurídic de la creació, la fusió, la liquidació i el registre, en el marc de la legislació bàsica estatal sobre la matèria'. Amb el nou text estatutari, el Consultiu veu 'reforçat' aquest punt.

A més, el dictamen afirma que el TC també ha reconegut que 'l'obligació d'inscripció de les entitats de crèdit en el registre del Banc d'Espanya no comporta una capacitat de control estatal sobre la competència autonòmica per autoritzar la creació de noves caixes d'estalvi'.

Pel que fa a l'article 6 del FROB, pel qual la Generalitat també havia mostrat dubtes, el Consultiu considera que sí que s'ajusta a l'estatut.

Els vots del PSC

Es dóna circumstància que si el govern decideix finalment presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra el decret, els vint-i-cinc diputats del PSC al congrés espanyol hauran votat a favor d'un decret que el seu propi govern recorre al Constitucional per invasió de competències. La resta de partits catalans van votar-hi en contra. De fet, el decret del FROB es va aprovar amb els vots del PP i el PSOE.

CiU demana que es recorri al TC 'amb urgència'

El diputat de CiU Antoni Fernández Teixidó ha reclamat a la Generalitat que presenti 'amb urgència' al Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat contra el FROB. Considera que 'cal aturar la Loapa financera' i que, per tant, és 'poc partidari' d'un procés de resolució de conflictes, una de les opcions que es planteja el govern. 'No podem consentir que les nostres competències quedin envaïdes per un reial decret aprovat pel PSOE i el PP en contra de l'autonomia de Catalunya', ha dit Teixidó.

Men?ame