Notícies

Dijous  08.03.2012  13:51

Autor/s: Javier Domínguez, Gemma Font i Alba González

Solucions alternatives

Dació en pagament, lloguer social i escletxes jurídiques.

Men?ame
 

Un individu o una família que rep una ordre d’execució es troba, sens dubte, davant d’una situació molt complexa i difícil. És essencial, per tant, conèixer totes les sortides que tenen els afectats per poder posar fi a aquesta situació.

Què proposa el govern?

El ministre d’Economia i Competitivitat, Luís de Guindos, va anunciar el passat 22 de febrer al Congrés dels Diputats que el Govern permetrà acollir-se a la dació en pagament –entrega de la vivenda per saldar l’hipoteca- a les famílies que tinguin tots els seus membres a l’atur o a les persones que disposin d’uns ingressos per sota del llindar de la pobresa.

De Guindos va avançar, a més a més, que també es permetrà a aquest tipus de famílies habitar les seves vivendes durant almenys dos anys abans del desnonament, mesura que podria ser prorrogable. Segons va anunciar el ministre, aquesta mesures s’emmarquen dins d’un “codi de bones pràctiques” per als procediments d’execució hipotecària amb el fi de reduir el cost social d’aquestes actuacions judicials.

Aquest anunci va ser durament criticat per el portaveu d’ICV al Congrés, Joan Coscubiela, que va sostenir que la moció “deixa en evidència les trampes de triler” del ministre, ja que les entitats financeres no estan obligades a adoptar aquest codi, sinó que ho poden fer de forma voluntària. De fet, De Guindos va fer públic posteriorment que exigirà a la banca que indiqui si s’adhereix o no a la dació en pagament proposta per l’Executiu. 

Què més es pot fer?

L’advocat i activista social pels Drets Humans, Joan Tamayo, proposa altres vies per retardar o paralitzar el desnonament aprofitant escletxes jurídiques:

- Denunciar possibles clàusules abusives il·legals de l’escriptura hipotecària, com les clàusules d’interessos moratoris excessius (penalització que s’aplica quan la quota es paga amb retard).

S’han produït sentències que han esdevingut històriques a Girona i Navarra en les que un jutge ha condonat el deute un cop entregada la vivenda. És a dir,casos en què s’ha aplicat de facto la dació en pagament sense estar inclosa aquesta mesura en la legislació vigent. Aquestes sentències es poden utilitzar en judicis posteriors com a antecedents jurídics.

- Insistir amb la reclamació de la dació en pagament inclús després de la subhasta per aconseguir que l’entitat bancària permeti el retorn a la vivenda pagant un lloguer social.

- Oposar-se al procediment hipotecari mitjançant una demanda ordinària anteposant uns determinats motius molt restrictius que es filtren entre la llei, com per exemple, la cancel·lació anticipada de la hipoteca. Aquesta es dóna quan es deixen de pagar unes quantes quotes, l’entitat bancària realitza l’execució hipotecària a través d’una demanda i exigeix pagar de cop la resta de la hipoteca i, a més a més, les despeses dels tràmits judicials. 

- Sol·licitar diferents mecanismes per retardar el desnonament anteposant diferents motius i permetre així augmentar la pressió social.

Men?ame