Notícies

Dilluns  11.05.2009  19:34

Ascó I, sancionada amb més de 15 milions d'euros, la multa més alta de la història

El ministeri d'Indústria sanciona així les infraccions greus per alliberament de partícules notificat el 2008

Men?ame
 

El ministre d'Indústria espanyol, Miguel Sebastián, ha signat avui una ordre ministerial per la qual sanciona l'empresa titular de la centra nuclear Ascó I, l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, amb una multa de 15,4 milions d'euros per fuga de partícules. Es tracta de la sanció més alta de la història, relacionada amb quatre infraccions greus per alliberament de partícules radioactives a la central d'Ascó I notificat l'abril de 2008.

L'expedient contra Ascó I, propietat d'Endesa, va començar el 12 de setembre passat, a proposta del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i es resol, abans que s'esgoti el termini legal previst d'un any, amb una multa total de 15.390.000 euros, la més alta imposada mai a una central nuclear a l'estat.

Quatre infraccions greus i dues de lleus

Indústria sanciona Ascó I amb 7,5 milions d'euros per l'emissió radioactiva amb potencial de superació del límit anual de dosis per a membres del públic a l'interior de la central, cosa que es considera infracció greu. A més a més, imposa una altra multa per infracció greu en grau mig de 3 milions d'euros per no establir el control de contaminació externa del personal després de descobrir la contaminació i no classificar i delimitar de manera radiològica les zones de lliure accés de la central.

De la mateixa manera, imposa una altra sanció econòmica, per infracció greu en grau mig, de 3 milions d'euros per no haver notificat la troballa de partícules des del 14 de març de 2008 fins el 4 d'abril d'aquell any i per no haver proporcionat informació ràpida i veraç sobre la contaminació en zona de lliure accés entre aquelles dues dates.

Indústria també considera infracció greu, en grau mig, el fet de nou deixar constància als registres de vigilància de la contaminació trobada en zones de lliure accés, i per això imposa una multa de 1,8 milions d'euros.

D'una altra banda, el director general de Política Energètica i Mines considera infracció lleu el fet de nou emetre el corresponent informe de succés notificable davant la demanda d'actuació dels monitors de l'edifici de combustible de la central nuclear el 26 de novembre de 2007, quan es va llençar el contingut de l'aspiradora a la piscina de combustible; infracció que sanciona amb 15.000 euros.

Finalment, imposa una altra sanció de 75.000 euros per no adoptar les mesures necessàries per a minimitzar la probabilitat d'exposicions potencials, en permetre la sortida d'un camió de ferralla que contenia partícules radioactives.