Joan Minguet

Arxiu
Joan Minguet
14.05.2016

La cultura i la casta: facin joc

'El nomenament de Xavier Marcé representa la tornada a les pràctiques amiguistes i sectàries dels socialistes en el terreny de la cultura'

06.08.2015

L’espai d’exposició, l’espai de vida

19.07.2015

Se'n diu democràcia