NotÝcies

Diumengeá 15.03.2015á 06:00

Autor/s: Pere Card˙s i Cardellach

Com es defineixen ideol˛gicament els partits dels Pa´sos Catalans?

Repassem els estatuts i principis dels partits desprÚs de la polŔmica per la definiciˇ de CDC com a partit nacionalista i no com a independentista

Men?ame
 

Aquesta setmana va començar amb un debat inesperat arran de la definició de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) com a formació nacionalista. És la manera com s'ha definit d'ençà que es fundà, però en el context actual alguns sectors esperaven que es definiria com a 'independentista'. Les explicacions del coordinador nacional, Josep Rull, van ser aquestes: 'Ens incomoda que es qualifiqui CDC com a independentista? En absolut. La immensa majoria de militants ho som. L'autodefinició de Convergència com a partit nacionalista relliga i dóna coherència a allò que som des del 1974; quan crèiem que l'autonomia era un bon instrument no ens definíem pas com a partit autonomista.' Per tant, Rull diu que CDC es defineix ideològicament com a nacionalista i que ara la fórmula política que consideren més necessària és la independència.

Tanmateix, la polèmica fou inevitable. La definició que fa el diccionari del mot 'nacionalista' és clara: 'Que vol la unitat o independència de la seva nació.' Però vegem ara com es defineix cadascun dels partits que tenen presència als parlaments del Principat, les Illes i el País Valencià, com també la formació que té presència institucional a Catalunya Nord. Majoritàriament, hem agafat la definició ideològica dels estatuts de cada formació. En els casos que no ha estat possible, l'hem tret dels espais de presentació de les pàgines web. Per ordre alfabètic:

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

«La CUP és una organització política assembleària d'abast nacional, que s'estén arreu dels Països Catalans i que treballa per un país independent, socialista, ecològicament sostenible, territorialment equilibrat i deslligat de les formes de dominació patriarcals. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) s’articula com a espai útil per totes aquelles persones i col·lectius amb voluntat transformadora que lluiten per la llibertat del nostre poble, amb la intenció de ser un espai de confluència dels moviments cívics i populars, en la lluita per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.»

Ciutadans (C's)

«C's té la doble premissa que Espanya és una nació de ciutadans lliures i iguals, organitzats en un estat social i de dret i que tan sols els ciutadans, i no els territoris on viuen, poden ser subjectes de drets i deures. En conseqüència, el partit defensarà els interessos comuns de la ciutadania per sobre de qualsevol particularisme territorial i el laïcisme dels poders públics en qüestions identitàries. C's també té com a finalitat bàsica la defensa de la cohesió social i territorial i de les llibertats ciutadanes i l'apropament de la política al conjunt de la ciutadania.»

Compromís (Bloc, IdPV i VerdsEquo)

«En els estatuts de la coalició, Compromís es defineix en l'espai del 'valencianisme progressista, l’esquerra moderna i l’ecologisme polític, de caràcter estable, obert a la participació ciutadana, i amb vocació de liderar una alternativa política d’obediència valenciana, progressista i verda.»

Bloc Nacionalista Valencià: «El Bloc és l'organització política unitària del nacionalisme valencià progressista i d'esquerres.' Objectius: 'L'assoliment de la plena sobirania nacional del poble valencià i la seua plasmació legal mitjançant una constitució valenciana que contemple la possibilitat d'una associació política amb els països amb els quals compartim una mateixa llengua, cultura i història.' Més objectius: 'La construcció d'una societat basada en els principis de la justícia social, la solidaritat, la igualtat d'oportunitats, la diferència sexual i receptiva als valors i a les experiències que aporten les dones, per la qual cosa som partidaris de la feminització de la societat.»

Iniciativa del Poble Valencià: «És una organització política, sobirana i plural que s’enquadra en el marc ideològic de l'ecosocialisme, que combina els ideals de progrés de l'esquerra, l'ecologisme i el valencianisme polític. IdPV s'identifica amb noves corrents de pensament sorgides amb força en la segona mitat del segle XX com el feminisme, el pacifisme, l'ecologisme, entre altres, amb la finalitat de ser el canal polític de dites corrents de pensament.»

Verds-Equo: «Verds Equo del País Valencià té com a finalitat fonamental promoure un projecte de societat sostenible, basat en l’Ecologia Política, l’equitat social i la democràcia participativa, assumint com propis els fins i objectius d’Equo federal. Així mateix, col·laborarà en la recuperació i desenrotllament de la personalitat cultural, lingüística i social del País Valencià.»

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

«Convergència Democràtica de Catalunya és un partit polític nacionalista català, democràtic, plural, humanista i progressista, que té com a eix de la seva filosofia política (discurs i actuació) el desenvolupament integral i el benestar de les persones i que pretén assolir una societat justa, solidària i lliure i independent.

Entre els objectius principals de CDC hi ha el de 'potenciar la identitat de Catalunya per assolir i desenvolupar la plena sobirania nacional' i 'contribuir a l’aprofundiment i la creació d’espais polítics, culturals, socials i lingüístics comuns, en l’àmbit territorial dels Països Catalans, tot respectant l’actual idiosincràsia d’aquests pobles.»

Demòcrates per Andorra

«Els Demòcrates hem bastit un projecte de país sobre els ideals de llibertat, igualtat d’oportunitats i cohesió social. La consecució d’aquests ideals passa avui per l’obertura d’Andorra al món. Per aquest motiu hem liderat aquests últims quatre anys una transformació estructural de la nostra economia, fonament de l’Estat del benestar. L’acció de govern s’ha centrar en generar noves oportunitats, sense descuidar el suport que necessiten els sectors tradicionals d’activitat ni l’ajut a les persones a qui la crisi ha fet més vulnerables.»

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

«Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) és un partit polític fundat el 1931 que propugna la unitat territorial i la independència de la nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, mitjançant la construcció d’un estat propi en el marc europeu i l’assoliment d’una societat més justa i solidària, sense desigualtats entre les persones i els territoris.

Esquerra Republicana és un partit republicà, democràtic i d’esquerra no dogmàtica que té com a referent la defensa del pluralisme, la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles i del medi ambient; fomenta la seva ideologia i l’acció política en la defensa dels interessos dels sec- tors productius i de les classes populars.»

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)

«Esquerra Unida i Alternativa és un moviment polític i social, nacional català i republicà, federal, anticapitalista, internacionalista i solidari en què conflueixen forces polítiques, socials i persones d’esquerres.

Esquerra Unida i Alternativa és una formació sobirana políticament i jurídicament, compromesa en un projecte autònom de l’esquerra transformadora que, generant dinàmiques participatives i concretant les propostes programàtiques, té l’objecte de lluitar pels drets humans i democràtics, contribuir al desenvolupament d’una alternativa de transformació de manera que pugui impulsar un sistema de vida, producció i consum diferent de l’existent: una societat socialista més justa i igualitària, entesa com una democràcia radical participativa estesa a tots els àmbits de la societat.»

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

«L'objectiu d'Esquerra Unida del País Valencià és la transformació de la societat, acabant amb el capitalisme generador de desigualtats, d'explotació i domini dels éssers humans, i construint un sistema socialista fonamentat en els principis democràtics d'igualtat, propietat col—lectiva dels mitjans de producció, distribució, intercanvi i finançament, i solidaritat entre les persones i els pobles, en el que siga possible la plena realització de tots els drets humans, socials i mediambientals. Aquest objectiu es concreta per a l'estat espanyol en una república socialista federal.

EUPV continua la tradició del moviment obrer i de les experiències unitàries de comunistes, socialistes, feministes, ecologistes, pacifistes i altres forces de progrés en la lluita antifeixista, que formen part del bagatge històric, cultural i ideològic de l'esquerra transformadora.»

Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV)

«Iniciativa per Catalunya Verds és una formació política democràtica, catalanista, republicana, d’esquerres, ecologista, feminista, municipalista, d’homes i dones que fan seu el patrimoni i la història del PSUC i de l’ENE i del moviment obrer, compromesa amb totes les persones que volen transformar el món, superar el capitalisme i que comparteixen els valors de la justícia social, la pau, la igualtat, la radicalitat democràtica, la llibertat, la laïcitat i la solidaritat i que vol construir una societat basada en la democràcia i el socialisme. ICV és una força ecosocialista, sobirana i plural. ICV pretén la construcció d’una majoria nacional, social i política d’esquerres a Catalunya.»

Més per Mallorca (i PSM)

«MÉS per Mallorca és un projecte polític plural, ampli, que representa l’espai polític d’esquerres, sobiranista i ecologista de Mallorca. I vol ser un espai de trobada, proposta i acció de tota aquella gent que pensa que cal transformar la indignació en un canvi real, que posi la política al servei de les persones i del territori, i no dels interessos d’uns pocs.»

PSM: «El Partit Socialista de Mallorca-Entesa (PSM-Entesa) és un partit democràtic, nacionalista, progressista i ecologista, amb voluntat de majories socials, que defensa el dret del poble de Mallorca a decidir el seu futur. El PSM-Entesa promourà l’estat del benestar; les llibertats dels individus i col·lectius; la dignitat, el lliure desenvolupament de la personalitat i la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones; la justícia social, els valors de la pau i una democràcia verament participativa i plural. El PSM-Entesa beu de les fonts fonamentals del socialisme democràtic i del mallorquinisme polític

Més per Menorca

«Vam néixer, som i volem ser un partit d’esquerres, menorquinista, ecologista i sobiranista. Avui el PSM Més per Menorca vertebra la seva raó de ser en els termes de menorquinitat i menorquinisme. Volem que Menorca, i els menorquins, actuï com a subjecte polític, perquè Menorca sigui protagonista del seu propi destí dins l’evolució dels territoris i les noves perspectives futures que es poden obrir en el marc de noves configuracions territorials i/o jurídiques o en el marc de la UE.

El nostre menorquinisme no és regionalista o sucursalista ('una part de') sinó sobiranista, que reclama el reconeixement de la capacitat de decidir. Amb dependències i independències, però amb voluntat de prendre decisions per al millor benestar dels menorquins. Som, també, internacionalistes.»

Partit Liberal d'Andorra

«El Partit Liberal d’Andorra té lesfinalitats següents: a) Promoure la personalitatd'Andorra com a estat de dret ipotenciar el seu reconeixementinternacional. b) Potenciar i mantenir el bongovern del país sota la formademocràtica, el respecte alprincipi de legalitat i les idees iels principis liberals. d) Treballar pel present i elfutur d'Andorra, promovent lainformació, la cultura, laprosperitat i el benestar delsseus habitants, dins el marcd'una societat liberal, justa isolidària. Igualment i per tald’assolir aquest objectiu,promoure i contribuir al desenvolupament de la Constitució.»

Partit Popular (PP)

Els estatuts del PP no són a disposició pública. Aquests són fragments de la ponència política de l'últim congrés estatal del partit:

«El Partit Popular es defineix com una formació política de centre reformista al servei dels interessos generals d'Espanya. Té a la persona com a eix de la seva acció política i institucional i el progrés social com un dels seus objectius. En contacte amb la societat, s'ocupa d'atendre les preocupacions de les persones i les famílies i proposa solucions als seus problemes reals. Promou, dins d'una economia de mercat sostenible, la solidaritat territorial, la modernització i la cohesió social, així com la igualtat d'oportunitats i el protagonisme de la societat a través de la participació dels ciutadans en la vida política.»

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

«El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) és una organització democràtica d’homes i dones que comparteixen els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la solidaritat, l’internacionalisme i la pau, així com els objectius de la defensa de l’estat del benestar i la protecció del medi ambient.

Estem compromesos amb el progrés del nostre país. Som hereus dels valors de la Revolució Francesa, de les aspiracions del moviment obrer i dels diferents corrents del pensament socialista, alhora que respectem la llibertat d’idees i d’expressió de tots i cadascun dels nostres membres. Estem compromesos, en definitiva, amb una Catalunya més lliure i justa en el marc d’una Espanya i una Europa plurals i federals capaç de fer realitat un món millor.»

Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB)

«El Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) és una organització política, democràtica, oberta i participativa, dels homes i dones que, a les Illes Balears, comparteixen com a valors fonamentals comuns la recerca de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la solidaritat, la pau i el respecte pel medi ambient, així com la defensa de la personalitat pròpia de les Illes Balears amb una història, cultura i llengua pròpies, que configuren una nacionalitat, dins el marc constitucional.»

Partit Socialista del País Valencià (PSPV)

«Des del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) volem contribuir a construir una societat millor, més lliure, més igualitària i més solidària. Per açò, les nostres polítiques estan guiades pels valors de llibertat, igualtat i solidaritat. Uns valors que estan presents en totes les nostres accions, marquen el nostre pensament i donen sentit al projecte que defensem. Volem que qualsevol persona puga dur a terme la seua vida en llibertat i que puga fer-ho en igualtat de condicions, volem una societat on ningú se senta discriminat ni marginat.»

Partit Socialdemòcrata d'Andorra (PSA)

«El Partit Socialdemòcrata recull i assumeix les aportacions del pensament socialista renovat i els ideals tradicionals de l’esquerra i centreesquerra europea quant a l’emancipació dels éssers humans i l’assoliment de majors quotes de justícia social. Entre els objectius primordials d’aquest moviment transformador s’hi troben l’aprofundiment de la democràcia participativa i dels drets i llibertats fonamentals, la implantació progressiva d’una economia social i ecològica de mercat i la lluita per disminuir les desigualtats entre les persones i entre els pobles, fonament d’un ordre internacional just i en pau.»

Proposta per les Illes (PI)

«El PI és una formació política balearista, d’ampli espectre polític i social i amb tendència a la centralitat, que aspira a promoure el desenvolupament econòmic, social i institucional de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a partir de les llibertats públiques i dels valors democràtics que emanen de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears.

El PI propugna la preponderància de l’individu en el marc de l’economia social de mercat, atribuint als poders públics la responsabilitat d’arbitrar els mecanismes necessaris per a afavorir la cohesió social i evitar situacions d’exclusió.»

Socialdemocràcia i Progrés

«Defensem 'economia de lliure mercat dins d’un Estat fort, que vetlli per la igualtat 'oportunitats i garanteixi els drets dels més febles. Per això basem les nostres propostes, els nostres compromisos, en la Responsabilitat, la Solidaritat, i la Confiança.»

Unió Democràtica de Catalunya (UDC)

«Unió Democràtica de Catalunya és un partit polític d’inspiració personalista, nacionalista català, socialcristiana i humanista, que té com a objectius: la defensa de la democràcia, la llibertat i la justícia social; la preservació de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles; la consecució del màxim progrés social, cultural, espiritual i econòmic per a les persones, les famílies i la societat; i la restauració integral, la preservació i el ple assoliment dels drets nacionals de Catalunya.

Unió Democràtica de Catalunya actua sempre en favor dels drets de Catalunya, la nostra nació, de la seva plena sobirania i del reconeixement i exercici del seu dret inalienable d'autodeterminació per tal de decidir lliurement el seu futur, així com del dret de defensar la seva llengua, la seva cultura, el seu Dret i tots els elements propis de la seva identitat nacional.»

Unitat Catalana (UC)

«Unitat Catalana es defineix com un moviment català, democràtic, progressista i europeu, membre de l'Aliança Lliure Europea (ALE). Es nega a les lluites polítiques esquerra-dreta, i doncs dóna suport a totes les iniciatives i candidatures que rebutgen el centralisme i el jacobinisme, però que es comprometen en una més gran decentralització i en un reconeixement de la identitat catalana.»

Men?ame