Notícies

Dijous  27.12.2012  06:32

L'APA escriu al president de la república

Dj. 27 de desembre del 2012
L'APA ( associació de pares d'alumnes en defensa del català a l'escola pública) han enviat una carta al president de la república François Hollande. Denuncia l'oblid de les llengues que l'estat anomena 'regionals' en el nou projecte de llei ...>>

Men?ame
 

En aquesta, que trobareu en document adjunt a la noticia (en PDF i només en francès) aquesta associació vol posar en coneixement del president ' que l'absència de tota menció de les llengües regionals en el 'Projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République' (Projecte de llei d'orientació i de programació per a la refundació de l'escola de la República) afectarà el desenvolupament de la llengua catalana i de totes les llengües regionals al si de l'escola pública.'

A més de recordar al president que l'ensenyament en classes bilingües no comporta un cost addicional, afirmant que 'El projecte de llei evoca per a les llengües de França només l'expansió del francès a l'estranger i dona com a valor: la igual dignitat de tots els éssers humans... la Nostra llengua és una part de la nostra dignitat, l'absència de menció en el projecte de llei podria que indicar una manca d'interès del Ministeri de l'Educació nacional. Passaríem de la  tolerància i les mesures derogatòries respecte a la nostra llengua a una absència perjudicial per als nostres nens, per al nostre futur econòmic i envers els nostres valors'.